VNSG Jaarverslag 2014 - page 11

11
VNSG Jaarverslag 2014
“Een bijzondere vermelding verdient de
tweedaagse trip van focusgroepbestuursleden
van de VNSG en de Zweedse gebruikersvere-
niging SAPSA naar Walldorf. Daarmee ging een
langgekoesterde wens in vervulling om ook in
Duitsland contacten te hebben met SAP. Ruim
60 focusgroepbestuursleden deelden de laatste
kennis, versterkten de onderlinge samen-
werking en legden waardevolle contacten met
SAP-experts. Uiteraard werd alles vervolgens
ook gedeeld met de achterban.”
Thema-evenementen
De VNSG organiseerde in 2014 negen thema-
evenementen, waaronder zes middagen. Rob:
“Luisterend naar de behoeften van leden hebben
we het aantal middagen verhoogd. Daarnaast
boden we een meer gevarieerd aanbod van
onderwerpen, waardoor we een breder publiek
konden aanspreken. In dat kader wil ik het
studentenevenement niet onvermeld laten.
Deze bijeenkomst voor een nieuwe doelgroep,
waarvoor we het studentenlidmaatschap in het
leven hebben geroepen, was een groot succes
dat we ook volgend jaar willen herhalen. Sowieso
trekken we de aanpak van bekende wegen
verlaten, ook kleinere evenementen en meer
variatie door in 2015.”
Dag voor middelgrote bedrijven
Voor de vierde keer organiseerde de focusgroep
Midden- en Kleinbedrijf (MKB) in samenwerking
met SAP de jaarlijkse ‘Dag voor middelgrote
bedrijven’. Er was veel belangstelling: in totaal
161 deelnemers van 96 bedrijven. Circa 70% was
afkomstig van eindgebruikerorganisaties. “Het
programma bood veel ruimte voor interactie,
delen van gebruikerservaringen en de ervaringen
en visie van specialisten. Dedagwerdbeoordeeld
met een acht. We kunnen dus spreken van een
inspirerende dag waar de toegevoegde waarde
en missie van de VNSG goed tot uiting kwam:
kennis delen en netwerken.”
VNSG Congres
Het jaarcongres in 2014 had als thema
‘De gebruiker centraal’. Rob: “Het VNSG Congres
in 2014 is met recht geslaagd te noemen. Volle
zalen, inspirerende sessies, blije gezichten, een
booming informatiemarkt, veel contacten
opdoen, snuffelen aan de strategie van SAP en
vooral
heel
veel
gebruikerservaringen
uitwisselen. Het rapportcijfer kwam uit op een
7,8. Deze goede waardering behalen we door
steeds te werken vanuit de gedachte ‘van
gebruikers, voor gebruikers’.”
In 2015 komt de VNSG met een nieuw congres
dat het oude vervangt. De vereniging doet dit
vanuit de behoefte nog meer te willen focussen
op maatwerkcontent voor gelijkgestemde SAP-
professionals. Er komen drie onderwerpgerichte
congresdagen en de VNSG neemt afscheid van
Maastricht, de beursvloer en feestavond. Rob:
“In 2015 kent het VNSG Congres een compleet
nieuwe opzet. Kennisoverdracht staat nog steeds
centraal, maar nu tijdens een unieke driedaagse
congresreeks. Elke dag zetten we in op drie
actuele en relevante onderwerpen, belicht
vanuit diverse invalshoeken. Het staat gepland
op 13, 14 en 15 oktober in Congrescentrum 1931 in
’s-Hertogenbosch. We bieden specifieke inhoud
afgestemd op de bezoeker, zodat deelnemers
met gemeenschappelijke interessegebieden
elkaar gemakkelijker vinden en ideeën uitwis-
selen.”
DE VERBINDER VANMENSEN IN DE SAP-WERELD
“Veel ruimte voor interactie,
delen van gebruikerservaringen,
de ervaringen en visie van
specialisten”
De VNSG organiseert een groot aantal face-to-face activiteiten, zoals de
focusgroepenbijeenkomsten, themadagen en -middagen en het VNSG Congres. Het doel
daarvan is mensen in de SAP-wereld te verbinden. Rob: “Voor wat betreft het aantal
focusgroepleden en deelname aan focusgroepbijeenkomsten in 2014, zijn we tevreden. Ook
de thema-evenementen en het congres werden hoog gewaardeerd door de leden.’
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14
Powered by FlippingBook