VNSG Jaarverslag 2014 - page 2

2
VNSG Jaarverslag 2014
“De VNSG wil relevant zijn,
blijven en nog meer worden
voor de leden”
2014 was voor Astrid Zwiers het eerste jaar als voorzitter van de VNSG. Ze kijkt met plezier
en voldoening terug op het afgelopen jaar. Astrid: “We hebben in 2014 de basis gelegd voor
grote veranderingen die komend jaar hun meerwaarde voor de leden gaan bewijzen.
Daarnaast hebben we bestaande en zich bewezen activiteiten verder verbeterd. Als het gaat
om kennis en informatie delen, mensen verbinden en beïnvloeden van SAP is het resultaat
over de hele linie genomen goed te noemen. Verder is de deelname van onze leden aan onze
activiteiten toegenomen en hebben we besloten om meer aandacht te besteden aan
ledenwerving en -binding.”
Begin 2014 benadrukte Astrid de internationaal
toonaangevende rol van de VNSG als gebruikers-
verenging te willen behouden. Ook gaf ze aan
meer activiteit op C-level te willen ontplooien.
“Mede dankzij de actieve inbreng van leden en
de inzet van een groot aantal vrijwilligers zijn
beide ambities waargemaakt. Onze focus-
groepen deden wederom een groot aantal
verbetervoorstellen richting SAP, die veel
daarvan honoreerde. Ook het aantal contacten
op strategisch niveau met SAP nam toe in 2014.
En via SUGEN is het gelukt omklanten geen extra
licenties meer te laten betalen voor SAP Fiori en
SAP Screen Personas. Kortom, we hebben onze
rol als topbeïnvloeder van SAP met succes
ingevuld. Ook de komende jaren blijft dat een
prioriteit in het VNSG-beleid.”
Beter aansluiten
“De wereld waarin onze leden werken, verandert
snel. Dat zie je ook terug in de SAP-strategie. De
complexiteit en verscheidenheid in techno-
logieën neemt toe. Daardoor verandert de
behoefte vanonze leden. De kennis en informatie
vanuit de VNSG moet daarop beter aansluiten,
zodat onze leden slimmer en beter hun werk
kunnen doen en beslissingen kunnen nemen,
bijvoorbeeld over belangrijke investeringen. Het
is dan ook onze ambitie om kennis en info nog
meer op maat te leveren. Dus de juiste kennis en
info op het juiste moment via de juiste kanalen
voor de juiste doelgroep. Dat kan alleen als we
nog beter luisteren naar wat onze leden nodig
hebben. Met andere woorden, de VNSG wil
relevant zijn, blijven en nog meer worden voor
de leden. Dat is de enigemanier om ze aan ons te
binden en nieuwe leden te werven. Ik ben dan
ook verheugd dat we daarvoor in 2014 extra
capaciteit hebben vrijgemaakt. Daarnaast
werden de webinars, thema-evenementen,
nieuwsbrieven en focusgroepen wederom zeer
gewaardeerd door de leden.”
IN 2014 ZIJN VEEL GROTE VERANDERINGEN IN GANG GEZET
Astrid Zwiers,
voorzitter VNSG
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...14
Powered by FlippingBook