VNSG Jaarverslag 2014 - page 3

3
VNSG Jaarverslag 2014
Veranderingen in 2015
Astrid: “We zijn 2015 begonnen met een nieuwe
huisstijl die onze ambities en positionering beter
laat zien. Kort daarop is de nieuwe website live
gegaan. Die is in alle opzichten een verbetering
voor de leden. Ten slotte organiseren we
in oktober voor de eerste keer het VNSG
Congres ‘nieuwe stijl’. Een must voor elke SAP-
professional.”
“Verder leest u meer over de wijze waarop de
VNSG in 2014 invulling gaf aan de vier speer-
punten van het beleid: ‘Strategisch en tactisch
topbeïnvloeder’, ‘De vertegenwoordiger van alle
SAP-gebruikers’, ‘De onafhankelijke kennis- en
informatiehub voor de Nederlandstalige SAP-
community’ en ‘De verbinder van mensen in de
SAP-wereld’. Astrid: “Rob van der Marck,
directeur van de VNSG, vertelt per speerpunt
hoe we het afgelopen jaar onze doelstelling
hebben nagestreefd om maximaal toegevoegde
waarde te bieden aan onze leden. Ik wens u veel
leesplezier.”
Astrid Zwiers, voorzitter VNSG
Maximale
toegevoegde
waarde
bieden aan onze leden
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...14
Powered by FlippingBook