VNSG Jaarverslag 2014 - page 5

5
VNSG Jaarverslag 2014
Rob: “Het aantal door leden aangedragen en
ontwikkelde verbeteringen binnen Customer
Connection is meer dan verdubbeld naar 22. Dat
er zoveel verbetervoorstellen zijn ingediend en
gehonoreerd door SAP in 2014, is een prachtig
resultaat. Het is een direct gevolg van meer tijd
en energie steken in het overtuigen van leden dat
actieve
deelname
aan
productbeïnvloe-
dingsprogramma’s grote voordelen biedt.” Een
aansprekend voorbeeld van het honoreren van
verbetervoorstellen komt van de VNSG-
focusgroep Real Estate. In totaal namen de
ontwikkelaars van SAP 15 van de 24 ingediende
verbetervoorstellen over. Daarmee speelde
de VNSG internationaal een prominente rol, waar
die rol vaker is weggelegd voor de Duitse en
Amerikaanse gebruikersgroepen.
SUGEN
Naast de bovengenoemde programma’s zijn er
in 2014 nog tal van andere activiteiten te melden
op het vlak van beïnvloeding. Denk daarbij aan
het halfjaarlijks strategisch overleg met SAP
Nederland en het Executive Council Diner waar
met leden kennis wordt gedeeld en informatie
wordt uitgewisseld op strategisch niveau. Verder
verschenen er diverse publicaties in toonaan-
gevende vakbladen over relevante thema’s.
“Uiteraard vindt ook heel gericht beïnvloeding
plaats via SUGEN (SAP User Group Executive
Network), het internationale netwerk van SAP-
gebruikersverenigingen. SUGEN bespreekt tal
van inhoudelijke onderwerpen met de top van
SAP”, aldus Rob. “Een aansprekend resultaat van
de beïnvloeding via SUGEN is dat SAP Fiori en SAP
Screen Personas onderdeel werden van de
onderliggende licenties, waardoor klanten geen
extra licenties hoeven te betalen. Daarnaast is de
VNSG ook de komende jaren, in de persoon van
ondergetekende, vertegenwoordigd in het
leadership team van SUGEN. Het biedt de VNSG
de gelegenheid om mede de inhoudelijke
agenda te bepalen en nog directer overleg met
SAP te hebben.”
Rob van der Marck,
directeur VNSG
TOPBEÏNVLOEDER OP STRATEGISCH EN TACTISCH NIVEAU
“Deelname VNSG-leden aan
Customer Connection erg
succesvol”
Voor beïnvloeding op productniveau kunnen onze leden gebruikmaken van twee
programma’s. Dat is enerzijds ‘Customer Connection (CC)’ voor kortetermijnverbeteringen
van huidige oplossingen en anderzijds ‘Customer Engagement Initiative (CEI)’ voor
verbetering van geplande innovaties op middellange termijn. Het aantal ontwikkelde
verbeteringen in CC ging van 10 naar 22 en het aantal geregistreerde personen voor CEI
daalde licht van 70 naar 62.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14
Powered by FlippingBook