VNSG Jaarverslag 2014 - page 7

7
VNSG Jaarverslag 2014
Om de daling van het ledenaantal tegen te gaan
onderneemt de VNSG diverse acties. “Sinds
augustus beschikken we over een nieuwe
collega, die zich volledig gaat richten op het
werven en binden van leden. Ze gaat onder
andere de behoeften van leden meer in kaart
brengen, zodat we nog relevanter kunnen zijn.
Daarnaast gaat ze zich ook richten op
community’s, met name bij de middelgrote
bedrijven, die in het verleden wat lastiger te
bereiken waren. We verwachten dat die
inspanningenal in2015vruchtengaanafwerpen.”
SAP Business One-community
De SAP Business One community was ook in 2014
een belangrijke groep onder de VNSG-leden. “De
online activiteiten, zoals de webinars, namen
afgelopen jaar wederom toe. Daarnaast draait
het nieuwe online platformop basis van Yammer
prima binnen de VNSG. Dat hebbenwe te danken
aan veel enthousiaste leden die zorgen voor
interessante content”, vertelt Rob.
“Op het gebied van productbeïnvloeding is ook
het nodige gebeurd. Zo vond in oktober een
meeting plaats van Nederlandse SAP Business
One-gebruikers met het productmanagement-
team van SAP Business One. Daar konden die
gebruikers hun wensen voor het pakket naar
voren brengen. Met veel aandacht werd naar hen
geluisterd en in sommige gevallen werd ter
plekke al gekeken wat eventuele oplossings-
richtingen waren ”, aldus Rob.
“Ten slotte zijn we begonnen met een project
waarin we samenwerken met onze leden en
hogescholen voor het invullen van stage-
plekken. Ook daarmee bewijst de VNSG haar
meerwaarde richting de leden.”
DE VERTEGENWOORDIGER VAN ALLE SAP-GEBRUIKERS
“We besteden meer aandacht
aan ledenwerving en -binding”
“Ons doel is om alle Nederlandstalige SAP-gebruikers te vertegenwoordigen. In 2014 was
ons streven verder door te groeien. Helaas moeten we constateren dat dat niet is gelukt. Uit
analyse blijkt dat we door de laagconjunctuur te maken hebben met onder meer
consolidaties, faillissementen en verdere centralisatie van SAP-ondersteuning. Dat
resulteerde in een afname bij bedrijfsleden (-4,7%) en individuele leden (-2,8%)”,
vertelt Rob.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14
Powered by FlippingBook