VNSG Jaarverslag 2014 - page 8

8
VNSG Jaarverslag 2014
Magazinemaart/15
1
VNSG Magazine • maart 2015
jaargang 18 • nummer 4
‘Big data is een buzzword,
waarbij vooral dat woordje
‘big’ misleidend kan zijn’
Denys Purwin, IT-manager Brand Loyalty
Het vakblad voor
SAP-gebruikers
In dit nummer:
Data
Onderzoek: 80% vindt
Big Data ‘eng’
Profiteren van de datastroommet
respect voor privacy
Welke rol speelt de
analyse van data bij het
continu verbeteren van
materieelprestaties?
In gesprek met Leo van Dongen,
directeur Fleet Services bij NedTrain
VNSG_NIEUW_maart_2015.indd 1
12-02-15 13:38
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14
Powered by FlippingBook