VNSG Jaarverslag 2014 - page 9

9
VNSG Jaarverslag 2014
Naast de reeds bestaande onderwerpen User
Experience en Custom Development is de VNSG
in 2014 gestart met het derde onderwerp:
Procurement. Rob: “Ook die nieuwsbrief wordt
gevuld door vakspecialisten onder de leden en
vervolgens door de VNSG verspreid naar geïn-
teresseerde leden.”
Webinars
Er waren in 2014 minder webinars dan het
voorgaande jaar. Maar het aantal deelnemers per
webinar groeide sterk. “We hebben geïnvesteerd
op basis van de behoeften van onze leden. Door
in te zetten op kwaliteit in plaats van kwantiteit
was het webinarprogramma heel succesvol.
Cruciaal voor het succes is zorgvuldige
communicatie naar de leden. SAP is verant-
woordelijk voor de inhoud en de VNSG voor de
uitnodiging. Door voldoende aandacht te
besteden aan de context zijn we in staat de
onderwerpen op de juiste wijze naar de leden te
brengen.”
VNSG Magazine
De bezoekersaantallen laten zien dat de online
versie op
van het
magazine ook in 2014 nog steeds in populariteit
toeneemt. Inmiddels zit het aantal online
bezoekers al ruim boven de 10.000 (nummer 4,
2014). “In de afgelopen jaren was de online versie
van het magazine in feite een bladerbare PDF-
versie van het papierenmagazine. In 2014 zijn we
echter begonnen met de voorbereidingen van
een ‘echt’ onlinemagazine, dat veel interactiever
zal zijn. Dat wordt in 2015 voor de leden
gelanceerd.”
Nieuwe website
Begin 2015 lanceerde deVNSGeengeheel nieuwe
website. Rob: “De nieuwe site presenteert de
informatie aantrekkelijker en multimedialer,
waardoor leden sneller vinden wat ze zoeken.
Daarnaast kan de informatie voortaan ook
worden gedeeld via e-mail, LinkedIn of Twitter.”
De nieuwe site stelt de VNSG in staat meer
nieuws te publiceren en dit ook sneller te doen.
“Tot slot wordt het mogelijk omop publicaties te
reageren en kun je ook weer reageren op
geplaatste reacties. De site wordt hierdoor veel
meer tweerichtingsverkeer.”
HET KENNIS- EN INFORMATIEPLATFORM VOOR
DE SAP-COMMUNITY
“Meer online gecommuniceerd
en kennis gedeeld via webinars
en gerichte nieuwsbrieven”
Het derde speerpunt stelt dat de VNSG het centrale platform is waar leden terecht kunnen
voor alle SAP-gerelateerde kennis en informatie. “Om deze ambitie waar te kunnen maken
is doelgroepgerichte communicatie met leden, vanuit de inhoud, uitermate belangrijk”,
aldus Rob. “De nieuwsbrieven met een speciaal aandachtsgebied zijn voorbeelden van
communicatiemiddelen die informatie en kennis op maat bieden. Onder de leden worden
ze enorm gewaardeerd.”
Communicatiemiddelen
die
informatie en kennis
op maat
bieden
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14
Powered by FlippingBook