VNSG Magazine Maart 2015 - page 3

3
VOOR
woord
ROB VAN DER MARCK
Directeur VNSG
Hoewel
1 januari
maar ééndag later is dan
31december
,
is de overgang naar een nieuw jaar altijd (of in ieder
geval vaak) een memorabele gebeurtenis. Successen
worden gevierd, slechte ervaringen worden achter-
gelaten en er zijn veel plannen om in het nieuwe jaar
zaken te veranderen. Zo ook bij de VNSG.
Op
5 januari
was daar het nieuwe logo, de nieuwe
huis-stijl en de pay-off “Verbindt. Versterkt.”. Het weer-
spiegelt de koers die we twee jaar geleden hebben
ingezet waarin kennisdeling en
–vermenigvuldiging
nog
steeds
erg belangrijk zijn en gezamenlijke
beïnvloeding van SAP zich steeds
verder
ontwikkelt.
Dit
VNSG
Magazine is het eerste nummer in
de nieuwe huisstijl. Dit keer niet het
kleurige logo, maar het zogenaamde
outline logo dat we vaker zullen
gebruiken bij drukke en/of kleurrijke
achtergronden.
Op
10 februari
zijn we live gegaan
met onze nieuwe website. Hiermee
kunnen we onze rol als hét
kennisplatform voor SAP-gebruikers
nog beter invullen. De nieuwe
site
presenteert
de
informatie
aantrekkelijker en multimedialer,
biedt betere zoekmogelijkheden en er kan gelukkig
beter worden gedeeld via social media. Google is een
zoekmachine die wij niet kunnen en willen verslaan, maar
we willen wel het niveau bereiken dat de SAP-community
in Nederland haar dag begint bij vnsg.nl.
Ook inhoudelijk wordt het een interessant jaar. Op
3 februari
heeft SAP S4HANA, wat staat voor Suite
for HANA, aangekondigd als opvolger van ERP of ECC.
Hoewel we op dit moment natuurlijk nog veel meer
informatie moeten krijgen, zal S4HANA voortborduren
op Simple Finance. Dit is een combinatie van een
transactionele en analytische financiële applicatie,
bovenop een HANA platform. Zal S4HANA ook op de
andere functionele gebieden de toekomst van ERP
blijken te zijn?
Het is niet zo dat we ons kruit al in de eerste twee
maanden van het jaar hebben verschoten. Eén grote
verandering hebben we wel in gang gezet, maar kan
pas in het echt worden aanschouwd
op
13, 14 en 15 oktober
. Het
vernieuwde
VNSG
Congres
in
Congrescentrum 1931 in Den Bosch
wordt de grote jaarlijkse update voor
de SAP-gebruikers in Nederland. Met
negen hoofdonderwerpen is er voor
iedereen interessante inhoud te
vinden. Bestuurslid Frank Wammes
legt in dit nummer uit wat de
onderwerpen zijn en hoe de dagen
zijn ingedeeld.
En als één van de laatste activitei-
ten van dit jaar hebben we op
17
november
de ALV, de Algemene
Leden Vergadering. Het is niet het
drukstbezochte evenement van de
VNSG, maar wel het evenement
of de vergadering waarbij je als lid zelf invloed kunt
uitoefenen op het beleid en de financiën van de VNSG.
En beïnvloeding, direct of indirect, staat in 2015 hoog
op het prioriteitenlijstje.
Een goede gebruikersvereniging is natuurlijk veel meer
dan een frisse en nieuwe buitenkant. Ik ben ervan
overtuigd dat we ook in 2015 met onze activiteiten en
publicaties ervoor kunnen zorgen dat onze leden meer
uit SAP halen.
data
Magazine maart/15
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...36
Powered by FlippingBook