VNSG Magazine Maart 2015 - page 5

5
Sommige zaken lijken alleen maar te groeien. Zoals
overheidsschulden. Of het aantal mensen op onze planeet
en hun meningsverschillen. De hoeveelheid wetten en
regels. En laten we vooral problemen niet vergeten.
Die groeien pas echt hard. Maar er is één ding dat alles
verslaat als het op groei aankomt. Gegevens die we in onze
computers opslaan.
Eind jaren zeventig had ik een harde
schijf met de afmeting van een
schoenendoos en een capaciteit van
10 megabyte. Maar nu ken ik mensen
die over meer dan 10 terabyte aan
gegevens beschikken. Een groei met
een factor miljoen. En dan hebben we
het over data bij u en mij thuis. Als we
kijken naar bedrijven is die groei zelfs
exorbitant. Daar beschikt men soms
over meer dan een petabyte aan data.
En alle digitale gegevens op aarde
omvatten nu al honderden exabyte.
Dat zijn nog eens hoeveelheden. In
het rijtje gegevensomvang bestaat
ook nog de aanduiding zettabyte.
En tot slot yottabyte, een jasje waar
we nog deze eeuw uit zullen groeien.
Waarom?
We staan aan de vooravond van het internet der dingenmet
wearables, home automation, health tracking, autonomous
vehicles, smart environment en nog meer. Dat betekent dat
chips, sensoren, gegevensverwerking en communicatie zich
zo’n beetje in elk voorwerp gaan nestelen. En die worden
allemaal verbonden met internet. En produceren met z’n
allen een constante stroom nieuwe gegevens. Voorlopig zit
het dus wel snor met die explosieve groei van data.
Logisch dat bedrijven steeds vaker te maken krijgenmet het
begrip big data. Echt grote winkelketens doenmeer dan een
miljoen transacties per dag. En CERN produceert bij ieder
experiment zelfs miljoenen gegevens per seconde. Dat
levert dataverzamelingen op die zo groot en complex zijn
dat speciale software en hardware nodig is om verbanden
tussen gegevens te signaleren. Verbanden die anders
onzichtbaar zijn. Welke verbanden? Tja, je kan zo’n beetje
iedere vraag op data loslaten. De software komt altijd wel
met een antwoord. Ook op een onzinnige vraag. Dus het is
wel opletten geblazen.
Gelukkig wordt de software voor big data steeds slimmer.
Nieuwe datamining technieken produceren steeds diepere
verbanden tussen gegevens. En komen
daardoor
zelfs
met
antwoorden
op vragen die we niet eens gesteld
hebben. De meest geavanceerde
softwaremaakt gebruik vanmachinaal
leren, neurale netwerken en cognitive
computing.
Een
hoop
moeilijke
termen die er allemaal voor zorgen dat
computers steeds meer op menselijke
hersenen lijken en taken uitvoeren
die voorheen voorbehouden waren
aan mensen. We kunnen nu al aan
computersystemen complexe vragen
stellen in gewone spreektaal. IBM’s
Watson is daar een goed voorbeeld
van. Het is mijn stellige overtuiging
dat we nog deze eeuw over computers
beschikken die de menselijke hersenen
in alle opzichten kunnen evenaren of
zelfs gaan overtreffen. Daarin lijkt een
belangrijke rol te zijn weggelegd voor een nieuw onderdeel
in de elektronica, de memristor. Een component met een
gedrag dat lijkt op de werking van neurale verbindingen in
onze hersenen.
Wel even oppassen. Want voor je het weet, groeien die
dingen uit tot een soort Skynet en zit je opeens midden in
een Terminator of Matrix film. Geweldige films overigens
maar als ik er aanmeemoet doen dan bij voorkeur als acteur.
Wie weet komt er ooit software die zo geavanceerd is dat
het de vraag over de zin van het bestaan, het universum en
de rest kan beantwoorden. Maar als daar de 42 van Douglas
Adams als antwoord op komt, ben ik teleurgesteld. Dan
zullen we dat programma dus niet méér maar zinvollere data
moeten voeren. Is dat erg? Als je niet genoeg data hebt wel.
Paul Ostendorf heeft meer dan 25 jaar ervaring in topfuncties in ICT bij grote ondernemingen en daarbij
alle functies van programmeur tot directeur doorlopen. Hij heeft diverse bedrijven opgezet met betrekking
tot software, research en financiële systemen en is oprichter van de stichting Electronic highway Platform
Nederland (EPN).
COLUMN
.
Paul Ostendorf
Groot,
groter
data
Magazine maart/15
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...36
Powered by FlippingBook