VNSG Magazine Maart 2015 - page 6

Programma Verbeteren Informatievoorziening bij P-Direkt
HR-Analytics:
sturen op HR
met
harde feiten
Wist u dat er in 2014 bij het Rijk –overigens zonder Defensie, ZBO’s
en bijzondere college’s- exact 6.618 medewerkers instroomden?
Waarschijnlijk niet. We praten u even bij. Van die 6.618 ambtenaren
was 39 procent jonger dan 29 jaar. De gemiddelde leeftijd bedroeg
46,8 jaar. In 2014 stroomden 5.856 medewerkers uit. Het percentage
jonger dan 29 jaar bedroeg 16 procent. Saillant detail: ruim 2.600
jongeren stroomden in terwijl er maar 900 uitstroomden. Toch steeg
de gemiddelde leeftijd van rijksambtenaren in 2014 van 46,8 naar 47,1
jaar. De verklaring: 45 procent van het personeel is ouder dan 50 jaar.
Harde feiten… ze worden steeds noodzakelijker om te kunnen sturen,
zo stelt P-Direkt, de administratieve dienstverlener voor de overheid
voor personeelszaken. Dat geldt zeker ook voor HR. “Sturen op
strategische en tactische HR-KPI’s is een essentieel onderdeel van de
toekomst”, aldus programmamanager Bas Hof van het Programma
Verbeteren Informatievoorziening. “Meer dan enkele jaren geleden
moeten HR-beslissingen worden genomen op basis van feiten.”
Vooraanstaande onderzoeks- en adviesbureaus voorspellen dat harde data de basis gaan vormen
voor alle HR-beslissingen. Dat is precies de kern bij P-Direkt, de administratieve dienstverlener van de
overheid voor personeelszaken. Met het programma Verbeteren Informatievoorzieningen werkt
P-Direkt toe naar voorspellende analyses om de waarde van managementinformatie verder te
vergroten. Een verhaal over big data bij de overheid. “Wewillen van reactief naar proactief.”
INTERVIEW
Lisette Broers •
TEKST
Ton Verheijen
% %
% %
6
Magazine maart/15
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...36
Powered by FlippingBook