VNSG Magazine Maart 2015 - page 8

ZOOM
.
Zorgservice XL
INTERVIEW & TEKST
Dirk-Jan Schenk
Bedrijf
| Het HagaZiekenhuis, Reinier de Graaf, Sint
Franciscus Gasthuis, IJsselland Ziekenhuis en Vlietland
Ziekenhuis werken samen in Zorgservice XL, door
gezamenlijke inkoop, bestelling en levering. De zorg
kost veel geld en samenwerking maakt sterker. Per
jaar kopen de ziekenhuizen zo’n 350 miljoen euro aan
goederen en diensten in. In de
huidige economische situatie
is inkoop steeds belangrijker.
Door in Zorgservice XL samen te
werken wordt flink bespaard op
deze kosten, door schaalvoordeel
en afspraken met leveranciers.
Het eigen magazijn met diverse
voorraadartikelen
maakt
het
mogelijk dat de magazijnen bij de
ziekenhuizen zelf kleiner kunnen
zijn.
ZorgserviceXLheeft eenteamvan
inkoopspecialisten en verzorgt als
logistiek dienstverlener het hele
proces van inkoop, verwerken
van bestellingen, levering en
betaling. Daarbij is uniformiteit
in producten belangrijk. Ook
daarin is samenwerking de rode
draad, de keuze voor een product
blijft altijd bij de ziekenhuizen. Ook bestuurlijk zijn de
ziekenhuizen eindverantwoordelijk, afspraken hierover
zijn vastgelegd in een governance model.
SAP
| Zorgservice XL maakt gebruik van een eigen
SAP ECC en SRM systeem. De inrichting van deze
systemen is gebaseerd op de door PinkRoccade voor
de ziekenhuizen gebouwde CareCTRL template. Erwin,
die eind vorig jaar in dienst kwam bij Zorgservice XL
vertelt: “Het voordeel van een template is onder meer
de korte implementatietijd, deze was drie maanden.
In de bedrijfsvoering wringt het gebruik van deze
template echter wel eens. Zorgservice XL is een logistiek
dienstverlener en geen ziekenhuis.”
De ziekenhuizen die in Zorgservice XL samenwerken
bestellen via een webshop die in SRM is afgebeeld in
interne en externe (GHX) catalogi. Het gaat om een
breed spectrum van producten, van kunstheupen tot
koffie, behalve medicijnen. Vanuit ECC worden dan de
bestellingen naar de leveranciers gestuurd.
Dagelijks wordt er gepland met SAP en met het eigen
wagenpark belevert Zorgservice XL de ziekenhuizen,
soms meerdere keren per dag. Een gedeelte van de
bestelde producten ligt in het
eigen magazijn opgeslagen, een
deel wordt via cross-docking in
het magazijn of rechtstreeks aan
de ziekenhuizen geleverd.
SindskortgebruiktZorgserviceXL
Every Angle als rapportage tool.
De (PDF) facturen worden in SAP
ingelezen met de OCR software
van Connect Solutions. Hieraan
zit een goedkeuringsworkflow
gekoppeld, voor onder andere
de
budgethouders
in
de
ziekenhuizen.
VNSG
| Al jaren is Erwin actief
binnen de VNSG. Sinds eind
vorig jaar is Erwin in dienst bij
Zorgservice XL. Daarvoor was hij
werkzaam bij Stedin. Toen hij zijn
lidmaatschap wilde overschrijven
naar zijn nieuwe werkgever bleek deze geen VNSG lid te
zijn. “Gelukkig is Zorgservice XL inmiddels lid geworden
en kan zo van alle voordelen en services van de VNSG
gebruik maken. In 2015 ga ik me inzetten om de VNSG
binnen Zorgservice XL meer bekendheid te geven,” aldus
Erwin.
VNSG Focusgroepen
| Erwin is voorzitter van de
focusgroep Procurement, die inkoop in SAP door
bijvoorbeeld SRM en Ariba in het aandachtsgebied
hebben. De focusgroep drijft op de input van
gebruikersorgsanisaties. Toch zou hij nog meer
gebruikers, zoals inkopers bij de bijeenkomsten willen
betrekken. “Meer vanuit het proces naar de IT kijken, in
plaats vanuit de IT naar het proces”, zegt Erwin, “Hoor en
wederhoor leidt tot betere keuzes.” Eenmooie aanvulling
van het aanbod van de focusgroep zou bijvoorbeeld een
nauwer contact met de NEVI (Nederlandse Vereniging
van Inkopers) zijn.
Erwin Schönherr, Senior Functioneel Applicatiebe-heerder SAP-SRM bij Zorgservice XL, vertelt over de
voor- en nadelen van het gebruik van een template.
“Meer vanuit het proces naar de IT kijken,
in plaats vanuit de IT naar het proces”
Erwin Schönherr
8
Magazine maart/15
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...36
Powered by FlippingBook