VNSG Magazine Maart 2015 - page 9

Consistente data
dankzij de Data
erification Engine
Het hoofdkantoor van Stedin staat aan de Blaak in hartje Rotterdam,
een prachtige locatie met uitzicht op de nieuwe Markthal. Het bedrijf
ontstondin2008,toenhetmoederbedrijfEnecodenetwerkactiviteiten
moest afstoten. Als gevolg van de liberalisering van de energiemarkt
kunnen klanten zelf hun leverancier kiezen voor gas en elektriciteit.
Ter ondersteuning van deze ontwikkeling heeft de wetgever de
toenmalige energieleveranciers gedwongen om het beheer en de
exploitatie van hun netwerken af te splitsen en onder te brengen in
zelfstandige bedrijven.
Sinds die tijd is Stedin als netbeheerder verantwoordelijk voor veilig en
betrouwbaar transport van elektriciteit en gas in de Provincies Utrecht
en Zuid Holland en enkele regio’s buiten dit gebied. Dit gaat om de
distributie van energie en de toewijzing van energiestromen, dat wil
zeggen het plannen van de benodigde energie op de netwerken om
aan de vraag te kunnen voldoen. Bedrijven en burgers kunnen dus
zelf hun energieleverancier kiezen. Levering hiervan gebeurt in het
genoemde gebied via het netwerk van Stedin. De meters waarmee
bij klanten het verbruik wordt bijgehouden zijn eigendom van Stedin.
De energieleveranciers sturen facturen aan klanten op basis van de
meetgegevens die ze van Stedin ontvangen. Vanzelfsprekendmoet het
meten van het verbruik nauwkeurig geschieden om te voorkomen dat
er afwijkingen ontstaan tussen de hoeveelheid energie die leveranciers
aan het netwerk leveren en het totale verbruik dat bij de afnemers
wordt gemeten. Dit wordt netverlies genoemd.
“Dat vraagt om zorgvuldig beheer van data. Veel data”, zegt
Corné Tramper, teamleider van het BI competence center. “In het
leveringsgebied van Stedin bestaan miljoenen aansluitingen. Voor
iedere aansluiting wordt veel data geregistreerd, zoals adres,
Organisaties hebben behoefte aan volledige en betrouwbare data. Soms gaat dat om veel en veran-
derlijkedata, zoals bij Stedin, datmiljoenengas- enelektriciteitsaansluitingenbeheert. Dat vraagt om
slimme oplossingen voor data(kwaliteits)management. Corné Tramper, Joost Zwijnenburg en Gert
van de Vreede leggen uit hoe netbeheerder Stedin data in twee systemen consistent houdt met de
Data Verification Engine van SAP-dienstverlener gaan».
INTERVIEW & TEKST
Martin Putters
Foto: Frank Hanswijk
Magazine maart/15
9
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...36
Powered by FlippingBook