VNSG Magazine Juni 2015 - page 3

3
VOOR
woord
JAN-WILLEM VAN DER MEERE
Bestuurslid VNSG
Een nieuw gezicht in het bestuur van de VNSG. Mag ik
me even voorstellen? Mijn naam is Jan-Willem van der
Meere en ik ben aan het begin van dit jaar toegetreden
als bestuurslid van de VNSG.
Zoals u misschien weet, hebben bestuursleden,
naast hun algemene taak binnen het bestuur van de
vereniging, ook een specifieke taak. Mijn portefeuille
is die van het bewaken van de internationale
samenwerking, wat zich voornamelijk vertaalt in het
actief deelnemen in SUGEN, het
internationale netwerk van SAP
gebruikersverenigingen.
Hiervoor
heb ik het stokje overgenomen van
Frans de Roy van Zuijdewijn. Graag
wil ik Frans, namens de VNSG, nog-
maals enorm bedanken voor zijn
inzet in de afgelopen jaren.
Inhakend op het thema Customer
Experience van dit VNSG Magazine
is het bruggetje tussen SUGEN
en
Customer
Experience
snel
gemaakt. De toegevoegde waarde
als beïnvloeder van SAP die dit
internationale netwerk biedt, is vorig
jaar wederom bewezen doordat
het gelukt is SAP te overtuigen om
SAP Fiori op een andere manier aan
te bieden. Dit heeft er toe geleid
dat de licentie van SAP Fiori nu onderdeel is van de
onderliggende SAP licentie. Terecht een goed resultaat!
Deze “vrijgave” van de licentie heeft bijvoorbeeld
binnen ons bedrijf, Perfetti Van Melle, ervoor gezorgd
dat we versneld zijn opgestart met het inzetten van
SAP Fiori. We waren met onze HR support partner al
begonnen met wat eerste apps gebaseerd op HTML5.
Deze waren voor verlofaanvraag en goedkeuring en
inzien van eigen gegevens, waaronder het opvragen van
een salarisstrook. Na deze eerste stap oriënteerden we
ons verder en waren we nog niet helemaal overtuigd
van SAP Mobile Platform of alternatieven in de markt.
Na de aankondiging van de “gratis” Fiori, is een proof
of concept voor factuurgoedkeuring zeer enthousiast
ontvangen bij onze gebruikers en inmiddels van Rusland
tot USA uitgerold.
Aangezien ik zelf gebruiker ben van SAP Fiori kan ik
uit eigen ervaring zeggen dat het een mooie stap is in
gebruiksvriendelijkheid en dat het wel erg handig is dat
ik het op verschillende devices kan gebruiken met overal
dezelfde ervaring. Helemaal mooi
is dat gebruikers die eerder niets
met SAP wilden doen, er nu zelf om
vragen.
Uiteindelijk willen we alle stappen
die nu nog via de SAP inbox lopen
via SAP Fiori aanbieden zodat de
managementlaag die incidenteel
gebruik maakt van SAP straks een
zeer gebruiksvriendelijke manier
van werken met SAP ervaart. Een
volgende uitdaging voor ons is om
nog meer processen, toepassingen
en dus transacties te vinden waarbij
SAP Fiori een toegevoegde waarde
heeft qua gebruiksgemak, efficiency
en ontsluitbaarheid.
Afsluitend over gebruikerservaring, wil ik memoreren
aan het persbericht dat de VNSG uitbracht met
betrekking tot de recente aankondiging van S/4 HANA.
In dat persbericht gaven we al aan dat we nog wel wat
uitdagingen zien in het waarmaken van de belofte die
S/4 HANA in zich heeft, dit geldt zeker voor de user
experience middels SAP Fiori. Het moet gezegd, de
content van Fiori groeit zeer snel laatste tijd. Als je
echter kijkt naar wat er door SAP in de oude, zeg maar,
traditionele GUI is gebouwd, is er nog veel werk te doen.
Uit eigen ervaring kan ik echter zeggen dat we op de
goede weg zijn.
Magazine juni/15
CUSTOMER
Experience
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...40
Powered by FlippingBook