VNSG Magazine Juni 2015 - page 7

Voor bijna al onze locaties zien we dat het moeilijk is om toptalent
binnen te halen, dus pakken we het bedrijfsbreed aan. Recruitment is
een van onze hoogste prioriteiten en wordt serieus aangepakt.’’
Zij heeft de volgende recruitment-visie geïntroduceerd: ‘Het
wereldwijd hanteren van een consistent recruitment proces, dat
de verwachtingen van onze managers én kandidaten overtreft;
resulterend in het aanstellen van toptalent binnen de vastgestelde
deadlines voor doorlooptijd en budget.’’
“Dat betekende in eerste instantie het stroomlijnen van de processen,
want elk land had zo zijn eigen methodes”, zegt Van Harten. “Dat was
historisch gegroeid. Mensen waren geneigd vast te houden aan hun
eigen systemen en die waren totaal verschillend. Daaromben ik blij dat
er ook vanuit onze directie sterke support was voor de implementatie
van SuccessFactors, waardoor er weinig mogelijkheid was om vast te
houden aan de regionale systemen die al bestonden. We hebben heel
nauw samengewerkt met de regio’s om SuccessFactors Recruitment
zo te ontwerpen dat alle behoeften erin opgenomen zijn en er geen
aanwijsbare redenen bestaan om het systeem niet te gebruiken.’’
Doorlooptijd
“We hebben een partij gezocht om dit te implementeren. Maar dat
viel niet mee, want de software is nog zo nieuw dat niemand hier
echt praktijkervaring mee had. Uiteindelijk hebben we gekozen voor
Launch!HumanCapitalManagement,omdatzijinNederlandgevestigd
zijn, zodat we geen vertraging zouden oplopen door tijdsverschil.
Bovendien was deze partij al bezig met een aantal soortgelijke
implementaties.” Het heeft wel een paar maanden geduurd voordat
Launch! echt aan de slag kon gaan, omdat Irdeto eerst per land
alle processen moest beschrijven en met een stakeholdersgroep
daarna heeft gekozen voor de huidige standaard werkwijze. “De
software dwingt je tot standaardisering en daarmee tot inzicht in
de bedrijfsvoering.’’ De doorlooptijd van de implementatie was
uiteindelijk ongeveer 12 weken.
Goedkeuren via mobiel
Sinds 8 december 2014 is Irdeto live met de Recruitment module.
900 Medewerkers gebruiken de module voor interne sollicitaties en
referrals; 100 personeelsmanagers maken zelf vacatures aan.
Ze is blij met de mogelijkheid dat managers via hun mobiele telefoon
goedkeuringsverzoeken kunnen afhandelen. “Soms duurde het een
week voordat iemand een nieuwe vacature goedkeurde. Ze moesten
immers eerst op hun PC inloggen en daardoor duurde het soms lang
voordat iemand akkoord gaf. Nu kan het dezelfde dag; er is geen
excuus meer. Dit heeft het proces in zijn geheel ook versneld.”
Dashboards gebouwd
Maar zij heeft wel wat kanttekeningen. Zo zijn er vaak nieuwe releases,
wat druk legt op het onderhoud. “En ik moest zelf handleidingen
schrijven. Er was geen bruikbaar voorbeeld voorhanden. Om het
nieuwe proces te implementeren hebben we gekozen voor webinars
waaraan wereldwijd hiring managers en medewerkers deelnamen”.
“We hebben ook zelf dashboards gebouwd. Alle nodige informatie zit
in Successfactors, we moeten nu alleen nog rapportages bouwen. Die
worden nu nog gecreëerd middels verschillende Excel-sheets, maar
dat gaat binnenkort naar één rapportage uit Successfactors. Onze
mensen hebben kunnen aangeven wat ze wilden zien; sommigen
weinig, anderen heel veel; naast een globaal overzicht van de
recruitment resultaten kan er nu ook per manager een rapport worden
opgezet wat precies voldoet aan diens specifieke wensen.’’
Community
Van Harten vertelt veel voordeel te hebben van de online user
community rond Successfactors. “Onder meer omdat je er dan achter
komt dat anderen ook tegen een zelfde probleem aanlopen. En je ziet
dat iemand bijvoorbeeld een oplossing heeft gevonden. Het is heel
fijn om daar ervaringen en kennis uit te wisselen.” Zij is van plan het
maximale uit het systeem te halen. Denk bijvoorbeeld aan Pipelining
(sollicitanten voor wie niet meteen een vacature beschikbaar is, maar
die zo beloftevol zijn dat je ze wilt ‘warm’ houden).
Magazine juni/15
7
Ingeborg van Harten
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...40
Powered by FlippingBook