VNSG Magazine Juni 2015 - page 8

ZOOM
.
IN GESPREK MET EVELYN DE SCHUTTER
INTERVIEW & TEKST
Dirk-Jan Schenk
Bedrijf
| Als toonaangevend wereldleider op de
orthopedische markt houdt Biomet zich bezig met de
innovatie en ontwikkeling van nieuwe technologieën.
Het bedrijf is gespecialiseerd in de ontwikkeling en
fabricage van implantaten ter vervanging van door artritis
aangetasteheup-,knie-,schouder-enellebooggewrichten.
De hoofdzetel van Biomet is
gevestigd in Warsaw, Indiana
(VS). Het bedrijf heeft ruim
9000 medewerkers in dienst,
verdeeld over 16 internationale
productielocaties. Biomet en haar
dochterondernemingen verkopen
hun
producten
momenteel
in 70 landen wereldwijd. Met
een jaarlijkse omzet van ruim
2 miljard dollar is Biomet de
internationale marktleider op
de orthopedische markt. Het
Europese hoofdkwartier is in
Dordrecht en ze beschikken over
filialen in 22 Europese landen.
Het bedrijf is gespecialiseerd in
de Europese gezondheidszorg en
orthopedie.
SAP
| SAP wordt bij Biomet breed ingezet, o.a. ERP 6.0
van FI/CO, PP, MMen SD totWM. Verdermaken ze gebruik
vanSAPBI enEveryAnglevoor de rapportages enBPCvoor
de consolidatie. De hosting is in het verleden uitgevoerd
door SAP Nederland en nu is de hardware in eigen beheer
in de VS. De dienstverlening naar de ziekenhuizen bestaat
uit een full-service dienstverlening, van prothese tot
bijbehorende apparatuur en advies. Naast directe verkoop
is er tevens de mogelijkheid van consignatievoorraad bij
de ziekenhuizen of het gebruik maken van leensets.
VNSG
| Evelyn is een gematigd actief lid van de VNSG:
ze leest wel de mails en nieuwsbrieven, heeft een aantal
focusgroepbijeenkomsten bijgewoond en is een paar keer
naar het congres geweest. “De uitnodiging van het VNSG
Vrouwenevenement had mij nieuwsgierig gemaakt en als
ikzoterugkijkisdedaggeslaagd!Nietalleendeinhoudwas
goed, maar er hing tevens een open sfeer. Ik heb het wel
eens anders ervaren. Bij het VNSG Congres in Maastricht
bijvoorbeeld. Maar ik denk dat de sfeer daar anders was,
omdat het bij het congres gaat over de techniek en bij
het Vrouwenevenement praat je over mensen. Mensen
stellen zich dan toch makkelijker open. Dat kwam mede
door de inhoud van de dag. Sprekers vertelden meer over
zichzelf dan alleennaamen functie. Omdat zij ook spraken
over hun privéleven, werden
de presentaties persoonlijker.
Vrouwen
zijn
hier
gevoelig
voor. Ik ben ook nieuwsgierig
naar de ontwikkeling van een
vrouwennetwerk. Hoe houd je dat
in stand? Hoe kom je aan sponsors
voor je activiteiten? En hoe zorg
je ervoor dat het ‘door en voor’
vrouwen gewaarborgd blijft? Dat
zijn misschien wel ideeën voor
een volgende editie en ik nodig
de lezer uit om verdere nuttige
tips en ervaringen te delen.” Zij
benadrukt dat wat haar betreft
de dag ging over diversiteit. “Als
een man kookt, dan maakt hij
vlees klaar. Vrouwen zorgen ook
voor een sausje erbij”. Kortom,
een rationele én een emotionele
mensgerichte benadering zijn van belang. Een bedrijf
is gebaat bij een zo groot mogelijke diversiteit, niet
alleen mannen en vrouwen in alle afdelingen, maar
ook qua leeftijd, cultuur en fysieke mogelijkheden. “De
technisch go-live is”, volgens Evelyn, “de voorbereiding
in de marathon naar een succesvolle implementatie.”
Daarna zijn enthousiasme en trotse key-users nodig bij de
training, om tenslotte gebruikers te krijgen die echt blij
zijn met het systeem. SAP heeft pas toegevoegde waarde
als demensen na de oplevering ermee gaan werken en de
meerwaarde zien.
VNSG Focusgroepen
| Evelyn was projectleider van een
BI-project en heeft daarom de bijbehorende focusgroep
bezocht. Ze is tevens lid van de focusgroep SCM, maar
is een tijd niet meer geweest. Haar belangstelling ligt
nu meer bij de commerciële activiteiten, waaronder
orderintake.
Evelyn de Schutter, IT Business partner bij Biomet, nam deel aan het VNSG Vrouwenevenement op
26 februari en vertelt over nut en noodzaak van diversiteit.
“Het VNSG Vrouwenevenement:
Niet alleen de inhoud was goed,
maar er hing tevens een open sfeer.”
Evelyn de Schutter
8
Magazine juni/15
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...40
Powered by FlippingBook