VNSG Magazine Juni 2015 - page 9

Magazine juni/15
9
Inmiddels is ITpreneurs met 150 medewerkers wereldwijd actief.
Aanvankelijk was er – zoals gebruikelijk bij start-ups – weinig aandacht
voor structuur en automatisering. Maar in 2013 werden de gevolgen
daarvan duidelijk. Het gebrek aan een gestandaardiseerde manier van
werken en een daarop aansluitend geïntegreerd informatiesysteem
stonden verdere groei in de weg. Met de implementatie van SAP
Business ByDesign is in 2014 deze barrière weggenomen.
Dimitri van den Broek, directeur van ITpreneurs en man van het eerste
uur, weet nog precies hoe het allemaal begon: “Toen bleek dat er bij
Procter & Gamble in korte tijd wereldwijd duizenden IT’ers moesten
worden opgeleid waren wij er als de kippen bij om dit voor Procter &
Gambleterealiseren.Wehebbeneene-learningomgevingingerichtdie
de Procter &Gamblemedewerkers in staat stelden hun ITIL-certificaten
snel en effectief te behalen. En daarmee was de basis gelegd om uit te
groeien tot een bedrijf dat wereldwijd cursusmateriaal aanbiedt dat er
op gericht is alle medewerkers van een bedrijf die binnen het domein
van de CIO werken, de daarvoor benodigde opleidingen te laten
volgen. De opgedane kennis wordt getoetst. Bij een positief resultaat
ontvangt de cursist een wereldwijd erkend certificaat.”
Lessons learned bij het
stroomlijnen van interne
en externe processen
met
SAP Business ByDesign
Een goed idee, durf, ondernemerschap en continue innovatie zijn
basisingrediënten voor een succesvolle start en uitbouw van een
nieuw bedrijf. Dimitri van den Broek en Sukhbir Jasuja zegden in
2001 hun baan op om ITpreneurs te beginnen. Beiden waren er
op dat moment van overtuigd dat ondernemingen en publieke
organisaties behoefte hadden aan innovatieve leer- en trainings-
programma’s. Hun overtuigingwerd bewaarheid.
INTERVIEW & TEKST
Pieter van Daal •
FOTOGRAFIE
Pieter van Daal en ITpreneurs
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...40
Powered by FlippingBook