VNSG Magazine September 2015 - page 1

Magazine maart/15
1
VNSG Magazine • september 2015
jaargang 19 • nummer 3
‘Met process mining controleren
we of de gewenste standaardisatie
en consolidatie wordt bereikt.’
Jan Plat en Bardo Schütz, HEINEKEN International
Het vakblad voor
SAP-gebruikers
In dit nummer:
Integratie:
orde
of chaos
Van SAP tenzij naar
Cloud tenzij
Tilburg University integreert
SAP HR met SuccessFactors.
SAP HANA Cloud
Integration
De eerste succesverhalen
als wonderlijm zijn er.
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...36
Powered by FlippingBook