VNSG Magazine September 2015 - page 10

in 2017? Die visie hebben we vertaald naar eHRM-uitgangspunten.
Wij hebben er bijvoorbeeld heel bewust voor gekozen om ons
eerst vooral te richten op eigentijdse en simpele self services en het
bouwen aan een toekomstvaste informatie-architectuur. Met oog
voor de wetenschappelijke context. De wetenschappelijk manager wil
ontzorgd worden en vooral tijd en energie in onderzoek en onderwijs
steken. Dit stelt hoge eisen aan gebruiksgemak en ondersteuning
van de bedrijfsvoering. Wij sturen daarom in de eerste instantie op
kwaliteit, dan pas op efficiency.”
Maurice Driessen ismomenteel verantwoordelijk voor het live brengen
van het salarissysteem SAP Payroll in combinatie met Employee
Central, SAP’s core HR-oplossing in de cloud. Tot 2016 verzorgt
NorthgateArinso de salarisverwerking voor de Erasmus Universiteit
Rotterdam, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, TU
Delft en Tilburg University. De stichting waarin deze samenwerking
is ondergebracht houdt echter op te bestaan. Driessen: “Dat we
onverwacht tot een nieuwe oplossing voor de salarisverwerking waren
genoodzaakt, zagenwij uiteindelijk als eenkans omeen toekomstvaste
domeinarchitectuurvoorHRneertezetten.MetSAPenLaunch!hebben
we een vooronderzoek gedaan naar de best passende architectuur om
de HR-strategie te faciliteren. Gezamenlijk trokken we de conclusie
dat een hybride combinatie tussen SAP Payroll en SuccessFactors op
dit moment voor ons de beste oplossing is. Hierbij fungeert Payroll als
backend en SuccessFactors als frontend voor alle gebruikers. Of het
nu gaat om HR-adviseurs, salarisadministrateurs, leidinggevenden of
medewerkers; iedereen werkt straks in SuccessFactors. Alleen payroll
relevante datawordt gerepliceerd naar SAP Payroll. Deze integratie kan
met standaard integratie tot standworden gebracht en de uitwisseling
van data is voldoende om de bestaande interfaces tussen SAP HCM,
als bron voor personeel en organisatiegegevens, en andere systemen
op de campus zonder al te veel aanpassingen in stand te houden. Dit
werkt ondersteunend aan een gefaseerde transitie naar de cloud en
vermindert projectrisico’s op het gebied van integratie aanzienlijk.”
Van SAP-tenzij naar cloud-tenzij
Tilburg University maakt al jaren gebruik van SAP op HR en Finance
gebied. De gebruiksvriendelijkheid van standaard SAP HCM liet echter
te wensen over. “In andere applicaties zag ik hoe het ook kon op het
gebied van gebruiksgemak. Zeker in relatie tot self services. Mijn
missie was daarom geen standaard SAP.” Toen duidelijk werd dat SAP
ook voor HCM de weg naar cloud had ingezet met SuccessFactors,
veranderde ons beleid van SAP-tenzij naar cloud-tenzij. “Dit mede
omdat we als kleine universiteit door cloud minder afhankelijk zijn van
externe partners voor integratie, technisch en functioneel beheer”,
aldus Driessen.
Toendeknoopwasdoorgehakt endekeuzedefinitief opSuccessFactors
viel, wist Driessen wel dat het een uitdagende klus zou worden. Dat zat
‘m enerzijds in het integreren van cloud, Employee Central, met het
door Ctac gehoste SAP Payroll. En het zat ‘m in Employee Central zelf.
“Wij gaan uit van proven technology. Maar daar leek SuccessFactors
10
Magazine sept/15
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...36
Powered by FlippingBook