VNSG Magazine September 2015 - page 11

Employee Central, waar het de Nederlandse payroll betreft, nog
te jong voor”, legt Driessen uit. Hij liet echter niets aan het toeval
over. “Om risico’s te verminderen, hebben we eerst een stevige
delta-analyse uit laten voeren naar de inrichting en het maatwerk in
de huidige Payroll en de eisen die er gesteld worden aan standaard
integratie met Employee Central. Ondanks de conclusie dat we SAP
al redelijk standaard gebruiken, wilden we borgen dat de integratie
tussen SuccessFactors en SAP standaard, en dus proven, zou zijn. We
hebben daarom bewust gekozen voor een compleet nieuwe inrichting
van SAP Payroll op het bestaande HCM systeem. Andere klantcases
hebben ons geleerd dat koppelingen tussen SuccessFactors en een
bestaande Payroll wel mogelijk zijn, maar niet zonder slag of stoot tot
stand zijn gebracht.”
Basis op orde
De afgelopen maanden brachten Driessen en zijn team samen met
Launch! de combinatie van SAP Payroll en Employee Central in de
lucht. Nog lang niet alle functionaliteit in de scope van het programma
eHRM is dan live. Dat hoeft ook niet. “Met het live brengen van Payroll
in combinatie met Employee Central is de administratieve basis
op orde. Vervolgens gaan we de self service scenario’s geleidelijk
uitrollen. Het voordeel van SuccessFactors is dat je de boel modulair
kunt opbouwen.” Een ander voordeel van SuccessFactors is de enorme
flexibiliteit die het pakket biedt, vooral op het gebied van workflows,
rollen en autorisaties. “HR-dienstverlening is niet statisch. Soms heb
je een proces waar aanvankelijk een HR-adviseur een rol in speelt. Die
HR-adviseur zou je na verloop van tijd best uit de workflow kunnen
halen, als blijkt dat de integraal manager of medewerker deze rol moet
of wil oppakken. Dat is in SuccessFactors geen enkel probleem, die
wijziging is flexibel in te richten door de functioneel beheerder. Terwijl
je bij standaard SAP voor een uitdaging staat en in ons geval tenminste
een wijzigingsproject nodig hebt.” Verder, en daar is Driessen ook heel
blij mee, is de talentsuite van SuccessFactors zeker proven technology.
Tilburg University heeft recentelijk SAP eRecruitment vervangen
voor SuccessFactors Recruiting. “Daar waar voor SAP eRecruitment
nog maatwerk nodig was, blijkt dit een standaard functionaliteit in
SuccessFactors.”
Nul hulpvragen
Het succes van deze implementatie valt en staat uiteindelijk met het
plezier en gemak dat eindgebruikers ervaren. “We zijn pas succesvol
als de gebruikers het systeem accepteren. Wat mij betreft is eHRM
meer dan een IT project, het is een change project. De SuccessFactors
module Recruitment is nu live. Gebruikers en sollicitanten ervaren
nu al allerlei verbeteringen. De komende tijd rollen we een aantal
self services uit. Denk aan verlofregistratie, digitale loonstroken, het
doorgeven van nevenwerkzaamheden, afhandeling van declaraties
en aanvragen in ons cafetariamodel. Dat zijn wat mij betreft quick
wins waarmee we medewerkers blij maken met het bieden van
meer kwaliteit in dienstverlening en een efficiency-slag maken
door processen te versimpelen en versnellen. Daarna pakken
we processen op die personeelsmanagement faciliteren, zoals
performance management.” Vooralsnog staan de seinen op groen.
“De gebruikerservaring van Recruitment is heel goed. Nog niet zo lang
geleden hadden we tientallen hulpvragen per week omdat mensen
vastliepen in het proces. Dat aantal is gedaald tot nul.”
Ronald Moonen, Projectmanager Launch! HCM &
Maurice Driessen, Projectmanager eHRM Tilburg University
“Daar waar voor
SAP eRecruitment
nog maatwerk
nodig was, blijkt
dit een standaard
functionaliteit in
SuccessFactors.”
Magazine sept/15
11
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...36
Powered by FlippingBook