VNSG Magazine September 2015 - page 12

Magazine maart/15
VNSG Executive Council Diner
Met drie breakoutsessies, drie fijne gerechten en oneindig veel goede gesprekken, was het VNSG
Executive Council Diner op 19mei weer een groot succes. Uwas er niet bij? Lees in dit verslag de
highlights: de plannen van SUGEN, strategisch leveranciersmanagement bij hetMinisterie van
Financiën enMcKinsey’s visie op digitale organisaties.
TEKST
Ton Verheijen
• FOTOGRAFIE
Doroté van der Heijden
Een digitale organisatie
worden…
en blijven
12
sept/15
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...36
Powered by FlippingBook