VNSG Magazine September 2015 - page 15

Beiden ziendat deze verandering zichvoordoet. “Maar ik zie regelmatig
ook een spagaat ontstaan, want het oude is niet weg. Technisch moet
alles natuurlijk gewoon kloppen, maar er is iets nieuws bijgekomen”,
zegt Visser.
175 Jaar
Bach valt Visser bij. “De NS bestond vorig jaar 175 jaar. Natuurlijk
hebben wij een rijke historie; ook op het vlak van automatisering.
Daar moet je rekening mee houden in de praktijk. Wij zijn druk
doende de transitie te maken naar een elektronische bedrijfsvoering
waarin de organisatiestructuur nog niet volledig leidend is. Wij
proberen de business naar innovatieve oplossingen te loodsen,
maar dat kan efficiënter als de business en IT beschikken over een
bepaald volwassenheidsniveau.” Hij zegt blij te zijn als TOGAF geheel
ingevoerd zou zijn in de organisatie, maar dat is (nog) niet het geval.
“Er zijn nog dubbelingen in applicatiefuncties. Wij willen ons als
bedrijf onderscheiden op innovatie maar ook op kostenefficiëntie,
maar dan moet je wel eerst weten welke applicaties er allemaal zijn
en hoe ze bijdragen aan de strategische doelen van de business.” Bach
komt met een praktisch voorbeeld: “Wij zijn nu druk bezig met de
invoering van een nieuwe Openbaar Vervoer Chip Kaart Backoffice.
Zo willen we de administratie van transacties (reisbewegingen van
een klant), die poortjes op de stations genereren, overzetten naar een
modernere architectuur. Dit traject loopt in het kader van applicatie
lifecycle management. Echter om toch innovatie hierbinnen toe te
passen moet je de business actief erbij betrekken. Tenslotte gaat
het om de toepassing van de programmatuur, en dus realisatie van
businesswaarde, niet om de techniek zelf.”
Invoering van TOGAF heeft volgens Bach en Visser overigens alleen zin
als de business zelf ook een systeem heeft. “Als dat niet het geval is,
dan ga je van alles dubbel doen. Het is dan immers niet helder hoe de
informatiestromen lopen en met welk doel.”
15
Magazine sept/15
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...36
Powered by FlippingBook