VNSG Magazine September 2015 - page 16

16
Magazine maart/15
Geen alignment
TOGAF is de hamer van de timmerman, zo brengt Visser naar voren.
Niet meer dan een stuk gereedschap. Natuurlijk heb je een goede
architectuur nodig, maar er komt veel meer bij kijken om een
vernieuwende bedrijfsvoering tot stand te brengen. “De businessmoet
een visie ontwikkelen. Die kunnen wij dan verbinden aan TOGAF; dan
spreek je dezelfde taal. Het is echter wel handig om de business een
roadmap op te laten stellen in samenspraak met IT; een uitgestippelde
route die beschrijft hoe je het bedrijfsdoel gaat halen. Dan kunnen we
in samenspraak bekijken welke IT-artefacten nodig zijn omdie route af
te leggen”, zegt Bach.
De IT-afdeling, zo vult Visser aan, is niet iets dat buiten de business
behoort te staan. “IT moet geen eigen waardedoelen nastreven of een
eigen strategie ontwikkelen. Dat moet je gezamenlijk doen. Dan heb je
ook geen alignment tussen IT en business nodig.”
Holistische visie
IT-architectuur is het vinden van fouten inhet automatiseringsplatform
en ze herstellen, en ook het platform optimaliseren. Maar belangrijker
is, aldus Bach, te achterhalen wat de business wil. Hoe hij dat doet?
“Door regelmatig deel te nemen aan besprekingen van de business. En
door regelmatig naar seminars te gaan waar bepaalde zaken worden
behandeld. “Je moet voeding krijgen van de business. Dat betekent
dat je jezelf regelmatig moet laten zien. Eén van de skills is empathie:
in staat zijn vanuit de abstractie van een geautomatiseerd systeem
te begrijpen welke doelen de business heeft. Als bijvoorbeeld de NS
wil groeien naar het vermarkten van backoffice diensten, dan moet je
buiten de kaders van de bestaande applicatie treden en de bedoelde
strategie implementeren. Dit valt dus daarmee buiten de klassieke
invulling van applicatie lifecycle management. Alles hangt met elkaar
samen. Architectuur betekent dat je een holistische visie ontwikkelt en
toepast.”
Creatief en analytisch
Visser ziet in design thinking een methode om tot een juiste
architectuur te komen. “Je moet creatief zijn en tegelijk analytisch
kunnen denken”, vult Bach aan.
“Eigenlijk is design thinking enterprise architectuur anno 2015, terwijl
het in 2004 nog over informatiemanagement ging”, aldus Visser. De
invulling in een architectuur is een afgeleide van de mogelijkheid tot
innovatief bedrijfsbeleid te komen. “Architectuur raakt alle afdelingen
die elk zo hun eigen belangen hebben. Het helpt als je daarbij
frameworks of methodes kunt gebruiken, zoals TOGAF, maar ook ITIL,
BiSL, LEGO Serious Play, Business Model Generation, enzovoorts.
Ze zijn alle complementair aan elkaar. De architect houdt het overzicht,
maar kan alleen orde scheppen als de business en IT zelf ordelijk zijn. Ik
moet zeggen dat we daar langzaam naar toegroeien”, zegt Bach.
“Er is meer begrip voor het belang van een architectuur. Uiteindelijk
heeft het allemaal te maken met de volwassenheid van de organisatie.
En van het besef dat de IT-afdeling geen kostenpost is, maar waarde
toevoegt”, besluiten beiden.
sept/15
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...36
Powered by FlippingBook