VNSG Magazine September 2015 - page 18

Magazine sept/15
18
Het VNSG Congres op 13, 14 en 15 oktober nadert snel. Wat kunnen de bezoekers er verwachten?
Een paar sprekers lichten alvast een tipje van de sluier op over hun presentatie.
Een beloftevolle
greep
uit de
congrespresentaties
TEKST
Freek Blankena
User Experience•
SAP Fiori bij Perfetti van Melle
Myra Meijer, ERP Consultant HR bij Perfetti van Melle, gaat vertellen over de ervaringen die zij heeft
opgedaanmet de implementatievanSAPFiori.Dat is eenverzamelingappswaarmee je specifieke taken
kunt uitvoeren op een smartphone, tablet of PC. “Dus je logt niet rechtstreeks in SAP in, maar voert
een functie uit met een mooie en eenvoudige user interface.” Meijer zal erover vertellen, maar vooral
ook laten zíen hoe zoiets werkt. “We krijgen veel enthousiaste reacties van onze gebruikers. Fiori is heel
gebruiksvriendelijk. Bij ons kunnen managers er op een eenvoudige manier goedkeuringstaken mee
uitvoeren. Voorheen moesten ze daarvoor inloggen in SAP, maar dat dat kan nu anywhere, anytime.”
Het project was bij Perfetti van Melle IT-gedreven, dus niet op verzoek van de gebruikersorganisatie.
“Met zo’n tool bouw je dan een mooie brug tussen je IT- en je gebruikersorganisatie. Ik ben zo
enthousiast over de tool dat ik iedereen adviseer ernaar te kijken.” Volgens Meijer is haar presentatie
dan ook geschikt voor iedereen. “Ik zal een klein stukje techniek voor het voetlicht brengen, maar het
is vooral ook interessant voor gebruikers, zowel managers als gewonemedewerkers. We zijn inmiddels
zelf ook bezig met een project op HR-gebied, gericht op de medewerkers.”
Human Resources•
Hoe Delta de P&O-cyclus optimaliseert met SuccesFactors
Bij energiebedrijf Delta is SuccesFactors ingezet. In de presentatie van Ronald Coppoolse,
IT-consultant HRM bij Delta, gaat hij vooral in op het gebruik daarvan ter ondersteuning van de
prestatie- en ontwikkelcyclus van medewerkers van Delta. “We zijn bezig met een project daarvoor,
enerzijds procesmatigmaar ook systeemtechnisch.” Coppoolse wil vragen beantwoorden als: waarom
SuccesFactors en wat heeft dat te bieden op het gebied van prestatie en ontwikkeling, met name
‘performance en goals management’. Hoe ondersteunt dat systeem de processen van Delta? “We
hebben best een complex proces rond die hele prestatie- en ontwikkelcyclus.” Daarnaast zal hij het
hebben over de integratie van het online SuccesFactors en het bestaande SAP-systeem dat voor een
aantal andereprocessenbinnenhet bedrijf draait. De implementatiebleek voor Deltaomtwee redenen
ingewikkeld. “Procesmatig is er best veel discussie over hoe bepaalde dingen op detail ingeregeld
moeten worden. Maar SuccesFactors is heel flexibel. Anderzijds is het een eerste kennismaking met
een bedrijfsapplicatie die echt in de cloud draait, met consequenties voor beveiliging, techniek en
juridische aspecten.” De presentatie is dus ook interessant voor bedrijven die willen zien hoe je een
cloud- en een on-premise omgeving kunt verbinden.
Lees hier waarom leden van de VNSG naar het VNSG Congres komen:
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...36
Powered by FlippingBook