VNSG Magazine September 2015 - page 5

5
Stel, je moet een keuze maken tussen orde en chaos. Tussen
stabiel en labiel of tussen eenvoud en complexiteit. Dan
ligt het voor de hand om daar niet al te lang bij stil te staan.
Orde, stabiel en eenvoud klinken heel aantrekkelijk. Dat
moesten we maar doen. Maar hoe verstandig dat ook lijkt
zo eenvoudig ligt het niet. Er valt ook wat te zeggen voor de
andere opties.
Wees gerust dit wordt geen manifest
voor anarchie. Ik wil alleen maar wijzen
op de valkuil bij het maken van de voor
de hand liggende keuzes.
Als er al op enig moment sprake is
van orde, stabiliteit en eenvoud is
dat nooit voor lang. De reden ligt
voor de hand. Vroeg of laat heb je te
maken met verandering, innovatie of
voortschrijdend inzicht. En aansluitend
gaan je geliefde voorkeuren door het
afvoerputje. That’s life as we know it.
Met computers en software hebben
we nooit te klagen over verandering.
Of misschien juist wel want soms
lijkt de mate van verandering in IT de
snelste weg naar chaos. Zo worstelen
we nu met cloud computing, security,
business intelligence, big data, mobiliteit, data deduplicatie,
enterprise 2.0 en nog veel meer. Zie dat maar eens allemaal
naadloos te integreren.
Orde en chaos lijken misschien twee zijden van één
munt maar in werkelijkheid heb je altijd met beide zijden
tegelijkertijd te maken. Sterker nog, het is raadzaam om
de grens tussen die twee bewust op te zoeken. Want
daar gebeurt het. Voorbeeld. Stel je een lange reeks van
bits voor. De grootst mogelijke orde zou dan bestaan uit
een binaire rij die geheel uit nullen of volledig uit enen
bestaat. Het toppunt van saai. Stel je nu het andere uiterste
voor. Dezelfde reeks bits maar nu volledig random. Echte
chaos. Daar kunnen we ook niets mee. Maar daartussen
zitten ontzagwekkend veel andere binaire patronen. Het
overgrote deel daarvan bevat nauwelijks informatie omdat
ze teveel chaos of orde bevatten. Maar er bestaan ook heel
wat binaire combinaties die wel veel informatie bevatten.
Waarin precies de juiste hoeveelheid chaos en orde zit.
Want dat is nu eenmaal het fundamentele kenmerk van
informatie; een delicate balans tussen orde en wanorde. Op
dat grensvlak vind je tallozemooie foto’s, prachtige boeken,
geweldige muziek, die uitstekende
app, het nieuws van morgen en dat oh
zo belangrijke bestand.
Informatieverwerking vindt dus per
definitie plaats op het grensvlak van
chaos en orde. En dat wordt alleen
maar logischer als je bedenkt dat
informatieverwerking een afspiegeling
is van de processen van alledag. En ook
die schommelen tussen orde en chaos.
Informatieverwerking is gewoon een
model, een afspiegeling van - een deel
van - de werkelijkheid.
De werkelijkheid als geheel is te
complex om met onze hersenen - of
informatiesystemen - te bevatten. We
gebruiken daarom een model van de
werkelijkheid. Een model waarin we
voortdurend bezig zijn om meer orde te scheppen in meer
chaos. Of je nou fysicus, econoom, politicus of informaticus
bent. We maken allemaal gebruik van modellen. De een
doet dat met mooie formules, een ander met mooie
woorden. Een derde met mooie idealen en weer een
ander doet dat met slimme code. Maar het zijn en blijven
allemaal modellen. Geen ervan is perfect. Het perfecte
model zou namelijk de werkelijkheid zelf zijn. En omdat die
veel te groot en complex is, laten we aspecten weg. Wat er
overblijft is een - onvolmaakt - model.
En als dat model af en toe chaotische trekjes vertoont is er
niks aan de hand. Dat hoort er nu eenmaal bij. Als het model
stabiel is, sluit het niet goed aan op de realiteit. En als het
echt chaotisch is… dan is het ook een zootje
.
Paul Ostendorf heeft meer dan 25 jaar ervaring in topfuncties in ICT bij grote ondernemingen en daarbij
alle functies van programmeur tot directeur doorlopen. Hij heeft diverse bedrijven opgezet met betrekking
tot software, research en financiële systemen en is oprichter van de stichting Electronic highway Platform
Nederland (EPN).
COLUMN
.
Paul Ostendorf
Magazine sept/15
Orde moet er zijn,
chaos
ook
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...36
Powered by FlippingBook