VNSG Magazine September 2015 - page 6

HEINEKEN International is hetmeest internationale bierbedrijf in dewereld. Het heeft wereldwijd
meer dan 70 werkmaatschappijen en die hebben bij elkaar meer dan 250 IT-oplossingen voor
Business Intelligence. Lastig om in zo’n groot systeemlandschap te zien of alle werkmaatschappijen
werken volgens de processen zoals die zijn bedacht. Toch lukt HEINEKENdat, dankzij ARIS PPM.
Met
ARIS PPM
verbetert
HEINEKEN
haar processen
INTERVIEW
Martin Putters
• TEKST
Jos Fluitsma
• FOTOGRAFIE
Jonas Briels
6
Magazine sept/15
PPM staat voor Process Performance Manager, de process mining-
applicatie van Software AG. Door PPM te koppelen met de diverse
ERP-systemen kan HEINEKEN bekijken hoe de processen verlopen.
Zijn er afwijkingen? Houden de medewerkers zich aan de standaard-
processtappen en afgesproken werkwijze? Zo haalt HEINEKEN
onvolkomenheden eruit en werkt het voortdurend aan standaardisatie
en verbetering van de processen.
Standaard procesmodel
HEINEKEN gebruikte meer dan 50 ERP-systemen, vooral van SAP en
daarnaast van Microsoft Dynamics NAV en JD Edwards. Zo’n vijf jaar
geleden begon het bedrijf met de consolidatie van die systemen. Een
standaardprocesmodel moest ervoor zorgen dat overal op dezelfde
manierwerdgewerkt.“Wewildennatuurlijkwetenofdatookinderdaad
gebeurde”, vertelt Bardo Schütz, Center of Excellence Lead MDM/BI bij
HEINEKEN, onder meer verantwoordelijk voor Process Performance
Measurement en Process Improvement. “Met PPM controleren we of
bij de werkmaatschappijen de standaardisatie en consolidatie wordt
bereikt zoals we die willen.” Jan Plat, Business Intelligence Consultant
binnen het Center of Excellence en verantwoordelijk voor de PPM-
applicatie: “Met PPM kunnen we de werkmaatschappijen ook laten
zien of ze hun werk doen zoals ze het moeten doen en de performance
van verschillende procurement & sales units of brouwerijen met elkaar
vergelijken.”
Fouten eruit
De HEINEKEN Global Procurement-organisatie (HGP) en het Global
Shared Services Center (HGSS) zijn de grote drivers achter ARIS PPM
geweest. PPM wordt ingezet om de processen Procurement, Plant
maintenance, SupplyplanningenOrder toCash temonitoren. Plat: “HGP
gebruikt de informatie uit PPMvoor processtandaardisatie enomsamen
met de werkmaatschappijen in de verschillende landen de performance
omhoog te brengen. HGSS wil kunnen zien hoe lang het duurt om een
bepaald proces uit te voeren, wat de oorzaken van vertragingen zijn en
waar het proces beter, sneller of goedkoper kan. Plant maintenance en
Supply planning kijken op basis van de maandelijkse rapportages en
analyses uit PPM vooral wat misging en hoe ze structurele fouten eruit
kunnen halen om zo hun business te verbeteren.”
Technische uitdaging
PPM maakt verbinding met de verschillende individuele systemen en
databases. Voor MS Dynamics NAV gaat dat via een JDBC-koppeling
met een SQL-database, voor SAP is het maken van de connectie
geïntegreerd in SAP. PPM importeert procesdata uit de systemen,
voegt die samen en voert berekeningen en analyses uit. “Het was
een flinke technische uitdaging om binnen de complexiteit van ons
systeemlandschap te bepalen hoe de basisconfiguratie moest zijn”,
vertelt Plat. “Die moest er ten slotte voor zorgen dat we de resultaten
van landen met verschillende versies van SAP en MS Dynamics NAV
en met verschillende manieren van werken toch met elkaar kunnen
vergelijken. We moesten dus alle procesdata op dezelfde leest
schoeien om te voorkomen dat we appels met peren vergeleken. We
hebben dat samen met functionele collega’s en medewerkers van de
werkmaatschappijen gedaan, zodat die weten wat het systeem ingaat
en zich dan ook kunnen vinden in wat eruit komt.”
Niet vrijblijvend
PPM verzamelt in het geval van HEINEKEN wekelijks de transactionele
data en bouwt gedurende de maand incrementeel de performance-
analyseop,inclusiefwijzigingenuithetchange-log,zodateencomplete
audit trail van het gevolgde proces ontstaat. De verantwoordelijken
binnen de organisatie van de verschillende processen (Purchase-to-
Pay, Order-to-Cash, HGSS) krijgen vervolgensmaandelijks rapportages
uit PPM. Daarin zien ze de scores op verschillende parameters voor
verschillende landen. “De rapportages zijn niet vrijblijvend”, zegt
Schütz. “Als de cijfers niet goed zijn, komt er een reactie vanuit
het hoofdkantoor in Amsterdam. We willen bijvoorbeeld dat de
inkoop netjes is geclassificeerd. Gebruikt een werkmaatschappij
ongeclassificeerde inkoopdata? Dan kan dat zelfs invloed hebben op
hun bonus.”
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...36
Powered by FlippingBook