VNSG Magazine September 2015 - page 7

Magazine sept/15
7
PPM blijft belangrijk
HEINEKEN heeft met ARIS PPM een prima hulpmiddel bij de uitvoering
van diverse verbeteringsprogramma’s. PPM heeft zaken inzichtelijk
gemaakt, wat heeft bijgedragen aan de oplossing van problemen. Het
aantal systemen van Dynamics en JD Edwards is flink teruggebracht.
Alle grote werkmaatschappijen, die samen meer dan 75% van de
organisatie vertegenwoordigen, zijn aangesloten op PPM. “Wewerken
verder aan de consolidatie van de ERP-systemen”, vertelt Schütz. “We
willen alle systemen over de wereldmet elkaar verbinden om zo betere
procesinformatie te krijgen en op kosten te kunnen besparen. Daarom
blijft PPM enorm belangrijk.” Plat: “We merken dat de business PPM
gaat zien als een toegevoegde waarde. HGSS bijvoorbeeld heeft de
kwaliteit van haar service ermee kunnen verbeteren. We krijgen
steeds meer vragen om data uit PPM te kunnen gebruiken voor extra
metingen. De inzet van PPMheeft dus aanvullende positieve effecten.”
Inzicht in procesverloop
PPM gaat een stap verder dan BI, dat veel bedrijven gebruiken voor
hun rapportages. “BI geeft inzicht in het resultaat aan het eind van het
proces”, zegt Plat. “Maar wil je weten hoe dat resultaat is ontstaan, dus
hoe het proces is verlopen, dan moet je PPM gebruiken. Het is Process
Intelligence. Door gebruik van PPM zie je direct waar je processtappen
kunt verbeteren.” Schütz: “BI gaat over de uitkomst van het proces,
PPM gaat over het proces zelf. Daarom is PPM voor ons zo belangrijk.
HEINEKEN moet meer een analytisch bedrijf worden. Plan-do-check-
act. Wemoeten de juiste competenties in onze organisatie hebben om
analyses uit te voeren en daarmee verbeterslagen te kunnen maken.
Daarbij kan PPM ons helpen. PPM maakt samen met ons nieuwe
platform B1 (Enterprise Data Warehouse en Data Hub) uiteindelijk de
vele BI-systemen op het hoofdkantoor en bij de werkmaatschappijen
overbodig. Minder is meer!”
In de pas blijven
De komende jaren gaat PPM ook het programma voor verdere
standaardisering van processen ondersteunen. “We werken vooral
naar harmonisatie op procesniveau en minder naar harmonisatie op
systeemniveau”, vertelt Schütz. “Ik denk dat we uiteindelijk nog drie
grote ERP-backbones hebben. Sommige kleinere werkmaatschappijen
zullen met Navision of JD Edwards blijven werken. Maar hun processen
moeten wel gelijk lopen met die van andere werkmaatschappijen om
schaalvoordelen te realiseren. Er blijven dus verschillen, daarom blijft
PPM nodig om te zien of we met z’n allen in de pas blijven lopen. Door
de noodzaak van het benutten van schaalgrootte zullen we steeds
meer processen in PPM onderbrengen, bijvoorbeeld op het gebied
van HR en Salesforce Automation. Daarbij kunnen we de informatie
die we tot nu toe uit PPM hebben gekregen, goed gebruiken. Dat
helpt allemaal om ons complexe systeemlandschap simpeler en onze
bedrijfsprocessen beter te maken.”
Naast ARIS PPM voor de meting en analyse van de process
performance, gebruikt HEINEKEN dashboard-applicatie
MashZone van Software AG. Het dashboard toont een
grafische weergave van de resultaten en hun samenhang, de
process performance indicators (PPI’s). Via een website met
een link naar documentatie zijn de resultaten online zichtbaar
op bijvoorbeeld een tablet. Verantwoordelijken kunnen op
basis van die PPI’s bepalen welke dwarsdoorsneden ze willen
zien. Van daaruit is het mogelijk ARIS PPM in te gaan voor een
diepere analyse.
Jan Plat
Bardo Schütz
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...36
Powered by FlippingBook