VNSG Magazine September 2015 - page 8

ZOOM
.
GABI SCHEINERT,
SAP Process Specialist bij Rheinmetall MAN Military Vehicles B.V.
Als klant kun je invloed uitoefenen op SAP Development
waardoor jouw software straks nog meer doet wat
je wilt. SAP faciliteert dit met Customer Connection
programma’s voor verbeteringen in huidige SAP-
oplossingen en Customer Engagement Initiatives voor
toekomstige. Gabi Scheinert, SAP Process Specialist bij
Rheinmetall MAN Military Vehicles B.V. maakt van beide
mogelijkheden dankbaar gebruik.
“Toenikin2011bijwoningcorporatie
Vivare in Arnhem werkte, nam ik
deel aan de VNSG focusgroep Real
Estate. Met een aantal corporaties
en vastgoed bedrijven vroegen
wij een focus topic aan. Een focus
topic is een project dat SAP in het
kader van het Customer Connection
programma (CC) start op aanvraag
van een focusgroep en waarvoor
vervolgens verbetervoorstellen in-
gediend kunnen worden.”
Jullie hadden eenduidige
wensen?
“Ja, we misten bepaalde rapportage-
mogelijkheden in SAP Real Estate
Management enookdeperformance
bleef achter bij watwenodighadden.
Voordat wij de handen ineensloegen
in een focusgroep waren wij als cor-
poraties ieder voor zich geld aan het uitgeven om die
verbeteringen in ons eigen systeem te realiseren. Dat is
natuurlijk zonde.”
Zijn jullie wensen ook door SAP gerealiseerd?
“Ja, maar pas vier jaar later want eerder was er bij
SAP geen capaciteit of lag daar niet hun prioriteit.
Dus aanvankelijk waren wij behoorlijk teleurgesteld.
Onze focus topic werd pas in 2014 opgepakt door SAP,
mede dankzij de VNSG die veel heeft gedaan om hier
beweging in te krijgen. Maar toen SAP eraan begon,
ging het ook snel: in 2015 waren voor Nederland 16 van
de 24 verbetervoorstellen doorgevoerd. Internationaal
werden 35 van de 75 voorstellen gehonoreerd.”
Die traagheid past in het, wellicht verouderde, beeld van
een weinig flexibele of klantgerichte SAP-organisatie.
Betekent die eindsprint dat SAP nu veel slagvaardiger
inspeelt op klantwensen dan een aantal jaren geleden?
“Dat is wel mijn ervaring. In het boek van SAP CEO Bill
McDermott vertelt hij dat ze in 2009 een omslag in
werking hebben gezet door verkopers en ontwikkelaars
veel meer laten samenwerken waardoor ze de klant
beter van dienst kunnen zijn. Ik merk
dat ook in de praktijk. Sterker nog,
de rollen zijn nu haast omgedraaid.
SAP is heel actief in het benaderen
van klanten voor deelname aan
Customer Engagement Initiatives.
Het zijn nu de klanten die het laten
afweten waardoor projecten niet
doorgaan. Doodzonde!”
Gabi
heeft
diverse
ervaringen
opgedaan om SAP-oplossingen mee
te helpen verbeteren. Lees het
complete artikel op de beïnvloe-
dingspagina op de VNSG-website:
verteld over de samenwerking
met SAP om SAP SD bij Gazelle
te verbeteren. Ook wordt nader
stil gedaan bij het indienen van
verbetervoorstellen voor SAP EAM.
Tijdens het VNSG congres geeft Gabi op woensdag 14
oktober een presentatie waarin de verbetermo-
gelijkhedenworden toegelichtmet praktijkvoorbeelden.
Hiermee wil zij de aanwezigen inspireren en motiveren
om ook deel te nemen aan diverse initiatieven.
Meer informatie
Alle informatie om input te leveren over de oplossingen
van SAP is te vinden op
eld jezelf
eenmalig aan op de website, kies jouw vakgebied(en)
en je wordt automatisch op de hoogte gesteld als een
project gaat starten.
“Je merkt dat SAP
echt
naar je luistert”
8
Magazine sept/15
Customer Influence Champion
Gabi Scheinert
INTERVIEW
&
TEKST
Paolo Bouman
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...36
Powered by FlippingBook