VNSG Magazine September 2015 - page 9

De academischewereld, ook die in Tilburg, is een bijzondere omgeving
om HR te bedrijven. “We hebben te maken met hoog opgeleide
professionals die allemaal gewend zijn om het beste jongetje of meisje
vandeklastezijn”,lachtMauriceDriessen,projectmanagereHRMbijde
universiteit. “Autonomie is een groot goed en prestatieverwachtingen
zijn hoog.”
Tilburg University telt vijf faculteiten die ruim 12.000 studenten
opleiden. Het personeelsbestand van de universiteit bestaat uit 1960
medewerkers. Daarnaast kent de universiteit een flexibele schil van
verbonden partners, derden en flexwerkers, die op jaarbasis ruim1000
mensen betreft. Elke Tilburgse faculteit heeft een eigen HR-afdeling,
naast een centrale HR-afdeling voor de vijf ondersteunende diensten.
“De organisatie is in ontwikkeling om bedrijfsvoeringstaken, ook voor
HR, meer en meer te bundelen en te digitaliseren.”
Verbeteren en uniformeren
De universiteit is al sinds 2009 bezig met het verbeteren en
uniformeren van processen. “We steken veel te veel tijd en energie in
administratieve processen”, legt Driessen uit. “Voor het indienen van
een declaratie, heb je een PDF-formulier nodig. Dat formulier wordt
vervolgens uitgeprint, getekend en door de financiële administratie
verwerkt. Dit is allemaal handwerk. Een ander voorbeeld is ons
wervings- en selectieproces. Dat bleek ook een enorme tijdvreter te
zijn met zo’n 225 vacatures op jaarbasis.”
Denkwerk
Het verbeteren van de HR-operatie was geen kille rekensom, maar het
resultaat van veel onderzoek, denkwerk en visievorming. Driessen:
“We zijn niet uitgegaan van het IT-perspectief, maar we zijn écht vanuit
de business gaan denken. Hoe moet IT de HR-strategie ondersteunen
Ook voor werk maken van talent heeft IT de toekomst”, zegt Maurice Driessen. Als projectmanager
eHRM is hij verantwoordelijk voor de implementatie van een hybride end-to-end HRM-systeem bij
Tilburg University, bestaande uit een combinatie van het salarisverwerkingssyteemSAP Payroll en de
eHRM-oplossingen van SAP SuccessFactors. De case is eenmooi bewijs van het feit dat integratie niet
altijd chaotisch hoeft te verlopen.
INTERVIEW
Lisette Broers •
TEKST
Gertjan Harberink
Magazine sept/15
9
Wij willen
blije
gebruikers
en
standaard integratie
Tilburg University pioniert met een gelijktijdige implementatie
van SuccessFactors Employee Central en SAP Payroll
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...36
Powered by FlippingBook