VNSG Magazine December 2015 - page 3

3
VOOR
woord
PIETER FRANSEN
Bestuurslid VNSG
Als VNSG je vraagt voor een bestuursfunctie, dan
neem je dit graag aan. In eerste instantie heb ik in een
waarnemende rol van Herman Slaghuis van Twence Afval
en Energie, de functie als penningmeester overgenomen.
Sinds de ALV van 26 november jl. ben ik bestuurslid. Mede
namens VNSG dank ik Herman Slaghuis voor zijn inbreng
van de afgelopen jaren.
Mijn achtergrond is accountancy en
finance. Bij IT-vraagstukken heb ik
dan ook vaak een andere invalshoek
dan de meeste ICT-ers. IT wordt
belangrijker en verdient steeds meer
aandacht. De term digitale disruptie
wordt vaak gebruikt. Innovatieve IT
is daarom een prachtig onderwerp
waarover veel te schrijven valt. De
nieuwe mogelijkheden zijn enorm
en de snelheid waarmee dit gebeurt,
stelt hoge eisen aan mensen en
organisaties. Door te innoveren kun
je binnen een organisatie ruimte
creëren. Een proces dat zich iedere
keer herhaalt, noodzakelijk is en voor
voldoende dynamiek zorgt.
De onderneming waar ik werk als
financieel directeur, is Maiburg JHZN
BV. In 2016 bestaat deze onderneming
130 jaar. De 5de generatie staat inmiddels aan het roer.
Het aanpassend vermogen van deze onderneming staat als
een paal boven water; van leerlooierij, naar schoenfabriek
en vervolgens naar groothandel. Maar resultaten uit het
verleden geven geen garantie voor de toekomst. De tijd om
te veranderen en te transformeren is aanzienlijk korter dan
in het verleden.
Op dit moment gaat het businessmodel van de groothandel
Maiburg van de tweede naar de derde generatie. De
allesbepalende klant die wil worden bediend volgens het
omnichannel principe. Niet alleen klanten, maar ook de
klant van de klant stelt eisen. Hiervoor moet de groothandel
interactief maatwerk leveren, gebruikmaken van bigdata en
innovatieve oplossingen bedenken. Dat is een behoorlijke
opgave.
Maiburg is een middelgrote handelsonderneming en
gezien de omvang geldt dat Maiburg keuzes moet maken.
De organisatie wordt min of meer gedwongen om het
transformatieproces door te voeren.
Wanneer Maiburg innovatieve IT
toepast, kan ze het verschil maken
in de business. Het is geen keuze. De
innovatieve IT gaat Maiburg verder
helpen en biedt mooie en nieuwe
kansen.
Binnen Maiburg is er ingezet op
digitaliseren.
Verrassend
is
dat
niet, maar wel nodig. Hiermee is
bijvoorbeeld de doorlooptijd van het
maken van een gedrukte catalogus
gereduceerd van een half jaar tot
een paar uur. Naast de enorme
tijdsbesparing heeft het geleid tot
waardecreatie. Onze klanten worden
eerder
en
vaker
geïnformeerd
over
assortimentswijzigingen
en
prijsaanpassingen. De frequentie van
het uitbrengen is nu gesteld op drie maanden in plaats van
drie jaar. Naast de gedrukte versie wordt een PDF-versie
verstrekt. De beeldenbank wordt tevens gebruikt voor onze
digitale catalogus en dezelfde gegevens worden gebruikt in
de webshop. Efficiënter is het zeker geworden.
Dit project heeft Maiburg veel meer gebracht dan in eerst
instantie gedacht. De business zag nieuwe mogelijkheden
om verder te digitaliseren en de klanten beter te bedienen.
Met andere woorden; volop kansen met Innovatieve IT.
Volop kansen met
Innovatieve IT
.
Magazine dec/15
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...32
Powered by FlippingBook