VNSG Magazine December 2015 - page 6

INTERVIEW EN TEKST
Gertjan Harberink •
FOTOGRAFIE
Doroté van der Heijden
Wie wil, kan alles gewoon bij het oude laten en in mei vakantiegeld uit
laten keren en in december de eindejaarsuitkering. Maar medewerkers
kunnen ook maandelijks over een deel van hun budget beschikken,
wat neerkomt op een verhoging van het brutobedrag op de
loonstrook van gemiddeld 21,5 procent. Of ze kunnen het aanwenden
om bijvoorbeeld een fiets aan te schaffen, extra verlofuren te kopen
en hun vakbondscontributie te betalen. De ruim 1200 medewerkers
van de provincie mogen elke maand van gedachte veranderen. Dus als
iemand in januari doorgeeft elke maand over wat extra geld te willen
beschikken en in maart toch liever én maandelijks wat extra, én een
fiets én vijf verlofdagen wil hebben, is dat geen probleem.
Deze regeling stelde de Nederlandse provincies voor een interessante
uitdaging. Hoe zorg je immers dat medewerkers hun keuzes op
een goede, inzichtelijke en gebruiksvriendelijke manier kunnen
doorgeven?
Uitdaging
De provincie Noord-Brabant ging in de zomer van 2014 - de regeling
was op dat moment nog niet door de bonden geaccordeerd - op zoek
naar een oplossing om het IKB op een goede manier te ondersteunen.
“De keuze voor SAP was een logische”, vertelt Miriam de Zwager,
teamleider van het SAP-serviceteam van de provincie Noord-Brabant.
Sinds 1 januari 2015 beschikken provinciemedewerkers naast hun salaris over een vrij
besteedbaar budget. Dat Individueel KeuzeBudget (IKB) is de optelsom van het vakantiegeld,
de eindejaarsuitkering, de levensloopbijdragen, meerwerktoeslagen en het - in geld omgezet -
bovenwettelijk verlof. Medewerkers kunnen dit vrij besteedbare budget vervolgens naar eigen
inzicht aanwenden op eenmanier die past bij hun levensfase, persoonlijkewensen of persoonlijke
doelen. Het biedt de medewerker meer zeggenschap, keuzevrijheid, verantwoordelijkheid en
veel minder regels.
Provincie Noord-Brabant
ondersteunt invoering
Individueel KeuzeBudget
met implementatie
FB4U/UI5
De provincie-ambtenaar
ruilt vakantiegeld in voor
vrij besteedbaar budget
6
Magazine dec/15
Miriam de Zwager en Jeroen Vermeulen
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...32
Powered by FlippingBook