VNSG Magazine December 2015 - page 9

Magazine dec/15
9
invulling te geven aan relatiemanagement. Dat was ook de doelstelling
bij het besluit van SAP Nederland om het WK Hockey in 2014 in Den
Haag te sponsoren. Iedereen die het toernooi via de televisie volgde
kan zich nog herinneren dat het SAP logo uitdrukkelijk in beeld kwam
als de stand of de snelheid van de bal bij strafcorners, gemeten door
TNO, geprojecteerd werd. De sponsorrelatie beviel wederzijds zo
goed dat SAP Nederland met de KNHB een langjarig sponsorcontract
afsloot. In dat contract werd overeengekomen om samen invulling te
geven aan de eerdergenoemde drie strategische terreinen.
Sinds 1 september 2014 is Erik Gerritsen Algemeen Directeur van de
KNHB. “De KNHB is een grote en sterke sportbond”, zegt Gerritsen.
“Na voetbal en tennis is hockey de derde sport van Nederland. We
hebben in Nederland zo’n 320 verenigingen met in totaal 250.000
leden. Daarbij dient opgemerkt te worden dat, vergeleken met
1998, het aantal verenigingen constant is gebleven maar het
aantal leden meer dan verdubbeld is. Zulke cijfers kan geen andere
sportbond in Nederland laten zien, en daar is de hele Nederlandse
hockeycommunity trots op!”
De belangrijkste verantwoordelijkheden van de KNHB zijn de
nationale teams vanaf de B-jeugd (ouder dan14 jaar), het bieden van
opleidingen voor degenen die actief zijn in de hockeysport of daarvoor
belangstelling hebben, de verengingsondersteuning en het samen
met de verenigingen verhogen van demaatschappelijkewaarde van de
hockeysport. Op het bondsbureau in Nieuwegein zijn 50medewerkers
actief om deze doelen te bereiken, de KNHB werkt met een begroting
van 14 miljoen Euro.
“Het eerste tastbare resultaat van de samenwerking met SAP is de
implementatie van SAP Cloud for Sales”, vervolgt Gerritsen. “Een van
depijlers onder onze ‘Strategie2020’ is hetmeer servicegerichtwerken
voor de aangesloten verenigingen omze sterk te houden of nog sterker
te maken om zo invulling te geven aan onze gemeenschappelijke
maatschappelijke doelstellingen. Customer Relationship Management
is daarbij essentieel. Voor het bedrijfsleven misschien gesneden koek,
maar ook een sportbond kan alleen optimaal functioneren door de
behoeften van de verenigingen en haar leden goed in kaart te hebben
en op basis daarvan effectief te kunnen communiceren. Zo kunnen
we makkelijker in kaart krijgen welke verenigingen vergelijkbare
behoeften hebben om daar vervolgens adequaat op in te kunnen
spelen. Als bond maken we zo een efficiencyslag maar ook een
professionaliseringsslag!”
Design Thinking
Is de implementatie van Cloud for Sales een mooi voorbeeld van het
samenwerken van de KNHB en SAP op het gebied van ‘Operations’,
ook de samenwerking op de gebieden van ‘Fan Engagement’ en
‘Player Performance’ begint vorm te krijgen. “Naast onze 250.000
leden kunnen we de ouders van jeugdleden als ‘hardcore’ fans
identificeren”, zegt Gerritsen. “Maar als je beseft dat de wedstrijden
van de Nederlandse teams tijdens het WK in 2014 tussen de 1 en 2
miljoen Nederlandse kijkers aan de buis gekluisterd hielden en tijdens
de Olympische finale in 2012 liefst 4 miljoen televisiekijkers getuige
waren van het binnenhalen van de gouden plak door onze dames, dan
is duidelijk wat de potentie van het merk ‘hockey’ is.
Een belangrijke actie op dit vlak is het bedenken van een sterke kreet,
een ‘pay off’ waarmee die fans zich met ons kunnen identificeren.
Vergelijk het met het voetbalvoorbeeld ‘Ons PSV’ waarin het ‘ons’
geassocieerd wordt met de welbekende Brabantse gemoedelijkheid,
iedereen moet zich er thuis door voelen.
Met SAP hebben we een Design Thinking Workshop gedaan om naar
dat ene motto toe te werken. We zijn er nog niet maar we zijn wel
onder de indruk geraakt van de professionele SAP medewerkers en
SAP tools om dit soort workshops te faciliteren.”
Met het gezamenlijk ontwikkelen van een zogenaamd spelers-
volgsysteem gaat invulling gegeven worden aan een eerste idee op
het gebied van ‘Player Performance’. Inzicht in conditie, kracht en
uithoudingsvermogen van spelers, de ontwikkeling daarvan maar
vooral de factoren die daar invloed op hebben, moeten ertoe leiden
dat continu het beste team op het veld staat.
“Maar op dit vlak is veel meer te halen”, meent een enthousiaste
Gerritsen. “Tophockey wordt al decennia lang op kunstgrasvelden
gespeeld. Blessures aan kruisbanden en enkelbanden liggen daardoor
op de loer. Wellicht kunnen we hockeyers tijdens trainingen en
wedstrijden zodanig monitoren dat blessures voorspelbaar worden.
Door dan tijdig in te grijpen kan erger voorkomen worden. Spelers en
speelsters blijven beschikbaar, operaties en hersteltijd en de daarmee
gepaard gaande maatschappelijke kosten worden aanmerkelijk
gereduceerd. Of kijk naar onze concurrentie, landen als Engeland
en Australië. We denken goed inzicht te hebben in wat die landen
doen, hoe ze spelen en dus ook hoe we ze moeten bestrijden, maar
ik kan niet uitsluiten dat, als je de prestaties van je concurrenten
professioneel gaat bemeten tijdens wedstrijden en trainingen via een
soort sports intelligence systeem, dit tot andere inzichten leidt en zo
ertoe bijdraagt dat Nederland aan de top blijft!”
Innoveren doe je samen
De gestructureerde samenwerking tussen de KNHB en SAP Nederland
illustreert hoe de kracht van beide organisaties IT-gedreven innovaties
binnen de hockeysport kan initiëren. Maar het kan niet beperkt blijven
tot het bondsniveau. Gerritsen tenslotte: “Je start zo’n samenwerking
omdat je gelooft in het doel. Maar we moeten ook beseffen dat we er
zijn voor de hockeysport als geheel, ook voor de verenigingen. Het
is dan ook belangrijk om bij de workshops waarin ideeën ontstaan
en worden uitgewerkt die verenigingen en hun technisch kader
nauw te betrekken. Voor die verenigingen moet duidelijk zijn wat de
voordelen voor hen zijn. Zo’n spelersvolgsysteem moet bij voorbeeld
niet alleen ten dienste staan aan de nationale teams maar ook aan de
verenigingen die de spelers voor die teams leveren. Alleen zo zullen we
als hockeysport invulling kunnen geven aan onze toekomststrategie
en de daaruit volgende doelstellingen.”
Erik Gerritsen Algemeen Directeur van de KNHB
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...32
Powered by FlippingBook