VNSG Executive Council Diner 2015 - page 11

11
VNSG Executive Council Diner
De drie bijdrages
riepen nogal wat
discussie op in de
wandelgangen
van het Miele
Inspirience Centre.
Wat moeten
IT-managers
onthouden? Hoe
kunnen ze het kaf van het koren scheiden?
Marcel Rabe van de Universiteit van
Amsterdam heeft daar wel een idee over.
Rabe: “Het ‘twee snelheden-beleid’ van
McKinsey is belangrijk. Het is misschien
niet nieuw, de meeste IT-afdelingen
realiseren zich heus wel dat ze de backend
gecontroleerd en veilig moeten houden en
de frontend moeten versnellen. De bijdrage
van McKinsey maakt vooral duidelijk dat je
als bedrijf niet meer om die twee snelheden
heen kunt. Hoe pak je het dan aan? Nou,
McKinsey’s zeven eigenschappen van
digitale organisaties bieden een combinatie
van enerzijds gecontroleerd en anderzijds
dubbel zo snel.”
Verder geeft Rabe aan dat “meer
zichtbaarheid en daadkracht” voor SUGEN
zo gek niet zou zijn om perikelen op het
gebied van licenties en cloud-integratie
op internationaal niveau aan te kaarten
bij SAP. Rabe: “Vooral kleinere bedrijven
hebben behoefte aan een organisatie die
op dat niveau de dialoog aangaat en hun
positie verdedigt, zodat ze niet zelf het
gesprek aan hoeven. Ze willen graag dat
het voor hen wordt opgepakt en SUGEN
is de aangewezen partij.” Tot slot hebben
we de bijdrage van het Ministerie van
Financiën. Rabe vat samen: “De essentie
voor VNSG-leden? Voorkom dat je vast
komt te zitten aan één leverancier. Als je
een systeemlandschap neerzet, graaf je dan
niet zodanig in dat je uiteindelijk geen kant
meer op kunt, want als je leverancier een
andere koers gaat varen, ben je in de aap
gelogeerd.”
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12
Powered by FlippingBook