VNSG Executive Council Diner 2015 - page 3

3
VNSG Executive Council Diner
Met drie breakoutsessies, drie fijne gerechten en oneindig veel goede gesprekken was
het VNSG Executive Council Diner op 19 mei weer een groot succes. Lees in dit verslag
de hoogtepunten:
• McKinsey’s visie op digitale organisaties
• Beïnvloeding via SUGEN
• Strategisch leveranciersmanagement bij het Ministerie van Financiën
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12
Powered by FlippingBook