VNSG Executive Council Diner 2015 - page 6

6
VNSG Executive Council Diner
Wat wordt er op internationaal niveaumet
SAP besproken?Welke vragen en strategische
onderwerpen leven er bij bedrijven? JanWillem
van der Meere en Rob van der Marck van de
VNSG leidden de discussieronde over SUGEN
(SAP User Group Executive Network).
SAP beïnvloeden over onderwerpen als
productstrategie, licenties, support en adoptie
van innovaties wordt gecoördineerd door
SUGEN. Daarbij komen allerlei vragen van
SAP-klanten aan bod. Wat zijn bijvoorbeeld
demogelijkheden van proeflicenties in het
geval van een proof of concept? Hoe kan
SAP duidelijkheid aanbrengen in de (on)
mogelijkheden voor samenvoeging c.q.
migratie van contracten voor on-premise en
cloud naar één contract?
Onlangs is S/4HANA door SAP aangekondigd.
Het wordt door de VNSG gezien als een
beloftevolle opvolger van de Business Suite,
maar danmet het in-memory platform
HANA, vereenvoudigde applicaties en de
gebruiksvriendelijke user-interface Fiori. Er
leven op dit moment nogal wat vragen die
de VNSG naar het internationale netwerk
meeneemt. Hoe breed qua functionaliteit is
S/4HANA nu al? Hoe breed is Fiori door-
gedrongen tot S/4HANA? Hoe goed is de
roadmap en hoe snel wordt die gerealiseerd?
Wat zijn de alternatieven als een organisatie niet
voor S/4HANA kiest?
De centrale vraag tijdens deze discussieronde:
‘Is S/4HANA goed genoeg om er nu mee te
starten?’
Deze vraag is door SAP gesteld tijdens de
SUGEN-bijeenkomst in april 2015.
De aanwezige leden van de VNSG hebben
de volgende feedback gegeven.
1. De dekking van de functionaliteit
(incl. Industry Solutions) is nog niet breed
genoeg.
2. Met de huidige beperkte dekking van
SAP-functionaliteiten in S/4HANA worden
klanten geconfronteerd met dubbele
databases. (Bijvoorbeeld ERP is op HANA,
maar Portal op anyDB).
3. Er is niet een kristalheldere
productroadmap met een planning
wanneer bepaalde functionaliteit
beschikbaar zal zijn.
2. SUGEN
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12
Powered by FlippingBook