VNSG Executive Council Diner 2015 - page 9

9
VNSG Executive Council Diner
Tijdens de discussieronde zijn vier
speerpunten benoemd:
• licenties
• innovatie
• strategie, architectuur en roadmaps
• communicatie en informatie-uitwisseling
Met het alignmentmodel (dat met SAP wordt
uitgewerkt) geeft de Rijksoverheid structuur
aan de uitbouw van de strategische relatie.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12
Powered by FlippingBook