VNSG Congres Publicatie Dag 1 - page 3

Magazine VNSG Congres/15 3
DAG
1
dinsdag 13 oktober
Big Data & Analytics
“Een onderwerp wat voor velen al lang speelt, maar in
de praktijk nog door weinigen wordt toegepast. Dit jaar
verwachten we een aantal goede cases over hoe Big Data
van hype naar groeiende winstgevendheid is opgezet.”
Ook een onderwerp dat door de raakvlakken met alle
andere onderwerpen volgens Wammes wel op alle drie de
dagen geprogrammeerd had kunnen worden, maar het
meest aansloot bij de toepassing op het gebied van beide
andere topics.
Frank Wammes
| Bestuurslid VNSG
In de media heeft de term Big Data een wel erg brede
betekenis gekregen, denkt Jan van de Corput (Fabory). Maar
in de kern gaat het erom in de groeiende hoeveelheid data
echte informatie te onderscheiden. “Je wilt op basis daarvan
goede bedrijfskeuzes maken, maar je moet ook met beide
benen op de grond blijven staan en je afvragen of al die data
de kwaliteit van je informatie nog verbetert.” Bedrijven doen
steeds meer analyses over hun brondata, zoals de transacties
bij Albert Heijn of bij banken, meer integraal en gedetailleerd.
“En dan krijg je al snel responseproblemen en ga je vanzelf
naar in-memory-technieken toe, zoals SAP HANA.” Van de
Corput verwacht veel aanloop. “Die problematiek speelt bij
veel bedrijven en het is lastig om keuzes te maken. Het kost
veel geld en doorlooptijd.”
Jan van de Corput
| Programmateamlid VNSG Congres
Jan van de Corput
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...24
Powered by FlippingBook