VNSG Congres Publicatie Dag 1 - page 6

DAG
1
Masterclass
Customer Engagement
6
Magazine VNSG Congres/15
Kom jij op 13 oktober 2015 naar
de Masterclass “hybris marketing:
marketing van de toekomst begint
vandaag!”
Wat kun jij vandaagdoenom jeorganisatie tehelpenmet demarketingvanmorgen?Hoekun jij bijdragen
aan het verbeteren van de contactstrategie en de conversie van demarketing- en verkoopinspanningen?
Wil jij begrijpenwat hybrismarketing in jouwSAP omgeving betekent? Schuif dan aan op 13 oktober 2015
bij de Masterclass “hybris marketing - Customer Engagement & Commerce”. Tijdens deze interactieve
Masterclass-op-maat ga je samen met Acorel, dé SAP specialist in customer engagement en commerce,
actief aande slagomde customer engagementmogelijkhedenbinnen jouwbedrijfmet hybrismarketing
helder te krijgen. Je gaat met gelijkgestemden in gesprek en we behandelen een hybris marketing pilot
bij een SAP klant. We sluiten de masterclass af met een roadmap voor SAP klanten over hoe je vandaag
met customer engagement en hybris marketing kunt starten.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...24
Powered by FlippingBook