VNSG Congres Publicatie Dag 1 - page 9

Magazine VNSG Congres/15 9
Digitale transformatie:
wat doet u concreet?
Een continu-onderzoek van Capgemini en MIT toont aan
dat digitale leiders in staat zijn de prestaties van de eigen
organisatie drastisch te verbeteren door het gebruik van
genoemde technologie. Ze verbeteren de omzet én de
winst door:
De klantbeleving te optimaliseren door beter te luisteren
naar klanten, in kaart te brengen wat ze doen in
verschillende contact- en interactiekanalen en op basis
daarvan te optimaliseren;
Operationele processen te digitaliseren en medewerkers
digitale hulpmiddelen te bieden waarmee ze productiever
worden en beter in staat zijn om samen te werken (met
elkaar, met klanten en met partners);
Businessmodellen te introduceren of te herzien. Denk
bijvoorbeeld aan nieuwe online verkoopkanalen of de
totale verandering van een keten en de positie van uw
organisatie daarin.
Uw rol als professional in
een digitale wereld
Heel mooi al die verandering maar wat betekent het voor
u? Stel, u bent een sales professional in een B2B markt. Een
markt waarin u concurrentie heeft van nieuwe start-ups die
uw klanten een volledig digale propositie aanbieden. En uw
bestaande concurrenten zitten ook niet stil. Misschien bent u
ook al bezigmet de uitrol van eenDirect2Consumer strategie.
Met de opkomende Millenials generatie is de vraag naar
digitaal contact, interactie en transactie ook in B2B markten
steeds sterker. De B2B “Researcher” is in bijna 50% van de
gevallen al een “Digital Native” die gewend is om zich digitaal
te oriënteren op producten en diensten. Dat heeft veel impact
op bestaande salesorganisaties. Persoonlijk en face-to-face
contact is vaak nog steeds relevant in bepaalde stappen van
een customer journey, maar vaak op andere momenten,
via andere kanalen en met een andere verwachting t.a.v.
de deskundigheid van de sales professional. Ook krijgt u
concurrenten van steeds slimmer wordende robots die ook
daadwerkelijk worden ingezet in bijvoorbeeld het service-
kanaal en menselijke trekjes beginnen te vertonen. Dat
betekent dat uw rol verandert.
Bedreiging of kans?
Is dit voor u een bedreiging of een kans, die digitaliseringsgolf
die niet meer te stoppen is? Een kans natuurlijk, juist voor u
als sales professional! U kunt u een voortrekkersrol spelen
door als leider voorop te lopen. U bent immers in staat om
de klantvraag te begrijpen en te vertalen naar een winnende
propositie. U weet hoe u in moet spelen op de klantvraag
op het juiste moment. Een bedreiging wordt het wanneer u
niet vanuit de klant c.q. van buiten naar binnen de digitale
verandering inzet. Van binnen naar buiten worden vaak
aparte projecten gestart naast elkaar: een nieuwe CRM
implementatie, een nieuwe eCommerce implementatie, een
nieuw marketing automation project, een nieuw campaign
management project enzovoorts. Lastig omdat er dan vaak
geen “single view” wordt gerealiseerd op basis waarvan u
inzicht heeft in het klantprofiel, de producten en diensten
die voor uw klant relevant zijn, de interacties en transacties
met uw klant en uiteindelijk ook uw sales funnel die u overal
en altijd beschikbaar heeft. Grijp die kans dus en stap in die
nieuwe digitale wereld!
Capgemini verzorgt op dinsdag 13 oktober de masterclass
‘Customer Engagement in de digitale wereld: what’s in it for
me?’ Voor meer informatie:
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...24
Powered by FlippingBook