VNSG Congres Publicatie Dag 2 - page 13

Magazine VNSG Congres/15 13
De dienstverlening van Imtech Marine is veelzijdig:
Klantorder gestuurde productie, zoals het op maat bouwen
van schakelkasten voor de elektrotechnische installaties
op schepen. Het projectmatig installeren volgens de juiste
logistieke en financiële planning en bewaking. Een juiste
planning van het onderhoud aan de over de wereldzeeën
rondvarende scheepsinstallaties. Dit alles vereist een goed
inzicht in de opbouw en conditie van de installaties . Dit
vergt ultieme afstemming van (lokale) beschikbaarheid van
reservedelen, mensen en middelen. Het is de som van veel
disciplines die de dienstverlening compleet en complex
maakt.
Om de bedrijfsvoering van al deze processen optimaal te
kunnen voeren met daarbij op ieder moment een glashelder
beeld van alle benodigde informatie, heeft Imtech Marine
gekozen voor één centrale SAP oplossing. De kern van het
systeem is de SAP HANA Enterprise Cloud (HEC). Dit in
memory platform zorgt voor real-time performance met de
voordelen van de Cloud. ImtechMarine gebruikt de software-
as-a-service. Dat zorgt er onder andere voor dat deze nieuwe
oplossing zich in de operationele kostensfeer (OPEX) bevindt.
Op de SAP HEC kern draait de SAP Business All-in One
oplossing van Dimensys, genaamd Prefab SAP®. Dit concept
staat voor snelle, voorspelbare implementatie van specifieke
bedrijfsprocessen. Inditgeval deprocessenvoor projectmatig
werken, serviceverlening en handel in reservedelen. Peter
Kleinjan (Dimensys), licht het toe: ‘Prefab SAP® is door
ons ontwikkeld volgens het standaard SAP concept. Voor
veel verschillende vakgebieden zijn standaard Prefab SAP®
modellen die een lang en complex implementatietraject
overbodig maken. In Prefab SAP® zitten veel van deze best
practices verweven Zo wordt direct van deze kennis en
ervaring geprofiteerd. Deze SAP gekwalificeerde oplossingen
werkten al met standaard SAP en draaien nu ook zonder
noodzakelijke aanpassingen op SAP HANA. Dat geldt ook
voor de Prefab SAP add-ons die we in aanvulling op standaard
SAP hebben ontwikkeld.’
Tijdens het VNSG congres zal Eric Slakhorst, directeur Supply
Chain bij Imtech Marine een bijdrage leveren waarmee hij
toelicht wat de status van deze eerste SAP HEC implementatie
in Nederland is. Hij zal ook uitleggen hoe Dimensys en Imtech
vanuit Nederland bouwen aan een wereldwijde oplossing
vanuit een centrale visie van Imtech met hulp van Dimensys
en haar lokale SAP partners. Bovendien zal Eric de Imtech
Marine ervaringen delen over SAP HEC zodat u hiermee uw
voordeel kunt doen.
Dimensys verzorgt op woensdag 14 oktober de expertise- en
demosessie ‘Imtech Marine met Prefab-SAP live op HEC: de
ervaringen’.
Dimensys verzorgt op woensdag 14 oktober binnen het
onderwerp Innovative IT 2 sessies:
• Een expertisesessie i.s.m. Imtech Marine.
• Een interactieve demosessie die dieper op dit onderwerp
ingaat.
Voor meer informatie
:
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22
Powered by FlippingBook