VNSG Congres Publicatie Dag 2 - page 14

DAG
2
14
Magazine VNSG Congres/15
Ciber & Innovative IT:
Test your SAP HANA future
Innovatie en IT gaan hand in hand en lijken op een wedstrijd die steeds sneller gaat. Dit veroorzaakt
de nodige uitdagingen voor organisaties die signaleren dat de IT wereld om hun heen snel veranderd.
Veranderingen zoals Big Data, real-time analytics, simplificatie van software, user experience en
infrastructuur zorgen voor de nieuwe mogelijkheden om business processen te optimaliseren en te
herijken aan de mogelijkheden en wensen van vandaag. ‘Wat betekenen de nieuwe mogelijkheden van
IT voor mij als organisatie?’, is een vraag die wij als Ciber vaak voorgelegd krijgen vanuit onze klanten.
Expertise- en demosessie
Innovative IT
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22
Powered by FlippingBook