VNSG Congres Publicatie Dag 2 - page 15

Magazine VNSG Congres/15 15
Zeker binnen het SAP domeinmet de innovatie die plaatsvindt
door de SAP HANA technologie introductie, is dit een veel
voorkomende uitdaging en levert voor veel organisaties
herijkingsvraagstukken zoals: ‘Wat kan SAP HANA voor mij
betekenen?’.
Stel deze vraag aan een X aantal experts en je krijgt een bijna
eindeloze stroom van mogelijkheden voorgeschoteld, ‘alles
is mogelijk’ is de algemene consensus. Wat betekent dat
nu concreet voor de IT strategie van uw organisatie? Is dit
werkelijk belangrijk voor uw organisatie? En hoe bepaal ik
eigenlijk wat de impact en de risico’s zijn van een dergelijke
migratie/implementatie van SAP HANA?
Naast deze ‘SAP HANA innovatie push’ is het natuurlijk ook
van groot belang dat ook de dagelijkse business processen
doorgang vinden, het geld moet immers wel verdiend blijven
worden.
Hoe kun je als organisatie innovatie stimuleren en integreren
zonder dat je de dagelijkse gang van zaken verstoord?
Wij bieden uw een oplossing. Onze aanpak resulteert in een
duidelijke strategie met betrekking tot de vraag ‘Hoe kan SAP
HANA toegevoegde waarde creëren voor uw organisatie?’.
In generieke zin helpen wij om uw organisatie ‘innovatie
ready’ te maken door samen de onderliggende parameters
helder te krijgen die op uw situatie van toepassing zijn.
Om samen een realistisch en financieel verantwoordelijke
strategie te definiëren die ervoor zorgt dat uw met minimale
impact voor uw business processen en met duidelijk vooraf
geanalyseerde risico’s uw organisatie in stelling kunt brengen
voor de toekomst. We praten er niet alleen over, we voeren
het ook uit bij klanten. Naast onze visie, presenteren wij u een
aantal concrete voorbeelden van wat voor business proces
en verfrissende user experience verbeteringen we bij onze
klanten hebben gerealiseerd met gebruik van het SAP HANA
platform. Wilt u weten wat wij hebben gedaan en hoe wij dat
doen?
Ciber verzorgt opwoensdag 14oktober binnenhet onderwerp
Innovative IT 2 sessies:
• Een expertisesessie i.s.m. een klant.
• Een interactieve demosessie die dieper op het onderwerp
ingaat.
Meer informati
e:
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22
Powered by FlippingBook