VNSG Congres Publicatie Dag 2 - page 6

DAG
2
Masterclass
Service & Support
6
Magazine VNSG Congres/15
Meer Business Value met Agile Beheer
Het huidige informatietijdperk leidt tot behoeftes van de ‘business’ waaraan traditioneel ingericht
beheer en onderhoud moeizaam tot niet kan voldoen. Vooral de hoge mate van wendbaarheid, het
snel adopteren van innovaties en de benodigde korte time to market vormen problemen. Oorzaak is
de starheid van de traditionele uitvoering. Let wel, het is niet zo dat continuïteit en stabiliteit niet meer
van belang zijn, maar de nieuwe eisen zijn hier aanvullend aan. Wij zijn de laatste jaren gewend aan
het vergroten van de professionaliteit door verder invoeren van structuren, meer taakscheiding en meer
standaardisatie. Het is echter duidelijk dat we het hiermee niet gaan redden. De oplossing is omnet als bij
systeemontwikkeling Agile te gaan werken, Agile Beheer dus. Hierbij verschuift de focus van efficiëntie
naar effectiviteit. Agile Beheer kent een zestal pijlers.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...22
Powered by FlippingBook