VNSG Congres Publicatie Dag 2 - page 7

Magazine VNSG Congres/15 7
Creëren van Business Value
Alle werkzaamheden binnen beheer en onderhoud staan in
het teken van het creëren van Business Value. Als de Business
er niets aan heeft wat we doen, dan moeten we het helemaal
niet doen.
Business betrekken
We betrekken de teamleden bij de business. De doelen van
de business vormen de drijfveer voor het handelen van de
teamleden en niet de alom bekende proces-kpi’s uit de SLA.
Anderzijds betrekken we de business bij het Agile Beheer
Team. Aan het team neemt een medewerker van de business
deel in de rol van product owner. Hij/zij is verantwoordelijk
voor het bepalen van de Business Value en brengt daarmee de
belangen van de business het team binnen.
Samenwerken
Traditionele
teams
zijn
geformeerd
rondom
de
beheerdomeinen. Daarbij heeft ook ieder team zijn eigen
set aan processen, modellen, frameworks enzovoort. Dit
noemen we verzuiling. Binnen Agile Beheer worden alle
werkzaamheden ten aanzien van het doorontwikkelen,
onderhouden
en
beheren
uitgevoerd
door
één
multidisciplinair zelforganiserend (Agile Beheer) team.
Werkwijze dereguleren
Meestal is binnen beheer en onderhoud de werkwijze geheel
procesmatig, gebaseerd op procesframeworks zoals ITIL.
Door de jaren heen is de werkwijze uitgegroeid tot complexe
procesketens, lopend door de verschillende teams. Binnen
Agile Beheer hebben we de werkwijze sterk vereenvoudigd
volledig gebaseerd op scrum. Dit is aangevuld met een
procesmatige aanpak daar waar dit voordelen biedt.
Contractvereenvoudiging
Ingegeven door wantrouwen beschrijven we in de formele
documenten, zoals contracten en/of SLA’s, de diensten
en afspraken gedetailleerd. Door het opnemen van veel
prestatienormen en randvoorwaarden, dekt iedere partij
verantwoordelijkheden en risico’s af. Dit leidt niet tot
het gezamenlijk werken aan één resultaat maar tot het
controleren van elkaar. Binnen Agile Beheer maken we deze
documenten kort en bondig. KPI’s komen overeen met de
doelen van de business, aangevuldmet User Experience KPI’s.
Zachte zijde cruciaal stellen
Beheer is en blijft mensenwerk. Het zijn dus ook vooral
de mensen die een verandering door gaan maken. Deze
verandering betreft met name de overgang naar een
synergetische mindset.
Agile Beheer biedt dus een nieuwerwetse aanpak waarbij de
successen van de Agile aanpak binnen systeemontwikkeling
ook geboekt gaan worden binnen Service & Support.
Ordina Nederland verzorgt op woensdag 14 oktober de
masterclass ‘Agile Beheer, nut en noodzaak’ . Voor meer
informati
e:
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...22
Powered by FlippingBook