VNSG Congres Publicatie Dag 2 - page 9

Magazine VNSG Congres/15 9
Wat betekent dit voor uw SAP Beheer?
In de afgelopen decennia hebben we het beheer geoptima-
liseerd omvooral de TCO laag te houden. In deze optimalisatie
is vaak een fabrieksmatige manier van werken doorgevoerd
waarbij technisch en functionele gescheiden zijn. Binnen het
technisch gebied hebben grote organisaties veelal weer een
opsplitsing gemaakt naar de verschillende lagen in de totale
oplossing: housing, netwerken, Operating System, Compute,
Storage en Technisch applicatie beheer.
Binnen het functionele stuk hebben we veelal een opdeling
gemaakt in functionele domeinenwaarbij een fabrieksmatige
manier van werken wordt gehanteerd die inzet van personeel
maximaliseert. Complexe problemen waarbij meerdere
discipline betrokken zijn kunnen in deze opzet echter een
langere doorlooptijd krijgen, en ook kan ownership om snel
tot een oplossing te komen nog wel eens ontbreken.
Met de toenemende complexiteit van het ICT-landschap is dit
een eindige weg, waarbij het beheer uiteindelijk de innovatie
en flexibiliteit van de organisatie zal afremmen in plaats van
deze faciliteert.
De toekomst van het SAP-beheer vraagt een daarom om
een nieuwe opzet, met een beweging naar een andere
beheerorganisatie, waarbij een tweetal principes centraal
staan:
1. Verticaal geïntegreerde beheerteams en
2. Business Proces Monitoring
Bij Atos zien we het SAP-beheer zich ontwikkelen naar een
dynamische support organisatie die waarde toevoegt aan
uw business. Hierin dekken kleine teams in een ‘DevOps’-
achtige manier een end2end proces af op vrijwel het gehele
technisch en functionele gebied. Teams nemen ownership
en zijn in staat verstoringen binnen het eigen team op te
lossen. Hierdoor hoeft minder gebruik te worden gemaakt
van inzet van dure experts en wordt innovatie ‘van binnen uit’
maximaal ondersteund.
Vanuit het idee dat het volledige end2end proces de waarde
genereerd voor uw organisatie volgt dat wanneer één van de
schakels in het proces stokt, dit direct gevolgen heeft voor
het totale (proces)resultaat. Door juist gebruik van concepten
als Business Process Monitoring en (vaak al aanwezige) tools
als Solution Manager, Paladin of OPI kunnen de processen
gemonitord worden waardoor proactief afwijkingen
gesignaleerd worden voordat een gebruiker iets constateert.
Hiermee kunnen frequentie en de impact van verstoringen
sterk geminimaliseerd worden.
Binnen Business Proces Monitoring kunnen verschillende
soorten activiteiten onderscheiden worden:
Business Proces Activity Monitoring: zijn alle systemen of
activiteiten van het proces werkend?
Business Proces Object Monitoring: doorloopt een object
volledig het hele proces (bijv. de afhandeling van een Sales
Order)
Business Proces Performance Management: direct
bijsturen indien de KPI’s over de output van het proces
buiten vooraf bepaalde grenswaarden vallen.
Atos levert een uitgebreid palet aan SAP Application
Management diensten en kan organisaties helpen het SAP
Beheer in toenemende complexe, hybride omgevingen tot
een waardevolle asset te maken.
Nieuwsgierig hoe dit in de
praktijk werkt?
Kom op woensdag 14 oktober tijdens het VNSG Congres
naar de Atos Masterclass “Zijn DevOps en Proces Monitoring
de toekomst van uw SAP Beheer?”
Meer informati
e:
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...22
Powered by FlippingBook