VNSG Congres Publicatie Dag 3 - page 11

Magazine VNSG Congres/15 11
Belang van self-service voor
business users
Business users willen voor hun operationele vragen vaak
een (ad-hoc) rapport om uitzonderingen snel te vinden, te
analyseren en op te lossen. Het is op dat moment niet aan
de orde een IT-project te starten vanaf detailontwerp tot en
met validatie. Wat gebruikers wel willen, is snel inzicht in een
specifiek proces op een aspect met een actuele status of een
performance management analyse over het verleden. Een
goed overzicht van processen en transparante onderliggende
flows zijn logische vertrekpunten voor self-service.
Ever Angle biedt hiervoor een plug en play oplossing die op elk
SAP-ECC-systeem werkt en business users de ondersteuning
biedt analyses te maken die antwoord geeft op hun vragen.
Zo kan er vanuit een specifiek proces (bijvoorbeeld O2C)
nader ingegaan worden op diverse aspecten om daar de
details van in te zien.
Kenmerken van een self-service oplossing zijn:
Een analyse oproepen of zelfstandig bouwen vanuit een
template die veel best-practice kennis bevat;
Flexibel. Eindgebruikers zijn pas in staat specificaties op te
stellen nadat een opgevraagd rapport ontvangen is. Het is
daarom van groot belang dat een rapportage aangepast
kan worden zodat er een consistent rapport ontstaat;
Grafische interface geeft een maximale user experience.
Met Every Angle kunt u nieuwe rapportages maken zonder
het toetsenbord te gebruiken;
Real-time antwoorden. Een eindgebruiker met een
probleem wil graag direct antwoorden. Een snelle dialoog
zonder batchverwerking of wachttijden leidt tot een flow
van verbeteringen.
Belang van self-service voor
de IT organisatie
Traditioneel worden alle aanpassingen door een (centrale) IT
organisatie of outsource partner gedaan. Om dit mogelijk te
makenzijnstrikteproceduresbenodigd.Ditiszinvolvoorprimaire
processen in een transactiesysteem. Door deze werkwijze
ontstaat er echter in veel bedrijven een circuit van persoonlijke
Excelsheets opdewerkvloer die veelal niet beheerdworden.
Voordelen van eengecontroleerde oplossing van self-service zijn:
Centraal beheerd; ongecontroleerde verspreiding van
persoonlijke lijsten behoren tot het verleden;
Consistente en uniforme modelering van alle operationele
processen. Doordat er gewerkt wordt vanuit één
‘metamodel’ zijn definities transparant. Bovendien
worden de ‘best practices’ ondersteund waardoor deze
niet meer door een eigen IT-organisatie hoeven te worden
onderhouden. Hierdoor komt capaciteit en tijd vrij voor
andere kritische behoeften.
‘One version of the truth’. Door detaildata niet te repliceren
naar een datawarehouse wordt de SAP-ECC database de
bron. Every Angle maakt daarvan handig gebruik doordat
de data slechts tijdelijk wordt gebruikt en steeds wordt
verrijkt voor analyse doeleinden.
Verlaging van de kosten doordat erg veel maatwerkrap-
porten kunnen worden vervangen door de logica die de
self-service oplossing van Every Angle biedt.
De beste manier om de kracht van self-service te ervaren is
door het proberen van een oplossing die out-of-the-box en
met een paar uur training intuïtief werkt. U wordt van harte
uitgenodigd een proof of concept met Every Angle te doen.
Every Angle verzorgt op donderdag 15 oktober binnen het
onderwerp Simplification 2 sessies:
• Een expertisesessie i.s.m. een klant.
• Een interactieve demosessie die dieper op het onderwerp
ingaat.
Voor meer informatie
:
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...22
Powered by FlippingBook