VNSG Congres Publicatie Dag 3 - page 3

Magazine VNSG Congres/15 3
donderdag 15 oktober
User Experience
Wammes is er trots op dat de gebruikersverenigingen SAP
zover hebben gekregen de applicaties standaardmet de Fiori-
interface te leveren, in plaats van daarvoor de gebruikers te
laten betalen. Maar hij hoopt ook dat de gebruikers in eigen
huis nog verder gaan. “Fiori-apps worden gemaakt met de
SAP UI5-toolset. Maar die toolset kun je zelf ook gebruiken
voor verdere versimpeling van je landschap. Daar kun je nog
enorme slagen in maken. SAP-gebruikers zien de schermen
nog te veel als een gegeven.”
Frank Wammes
| Bestuurslid VNSG
“In het verleden is SAP bekend geworden door goede
functionaliteit, maar een gebrekkige gebruikservaring: zeer
gecompliceerde schermen, moeilijk te gebruiken, je hebt
veel training nodig” aldus Tamas Szirtes (Intenzz). “Maar
User Experience is de afgelopen twee jaar een topprioriteit
geworden voor SAP en dat wordt ook vanuit de board
van SAP uitgedragen. Er zijn verschillende oplossingen
geïntroduceerd, zoals Fiori en UI5.” Op het congres zullen
bedrijven praten over hoe ze met de uitdagingen op het
gebied van User Experience zijn omgegaan, met gebruik van
technieken zoals UI5 en Fiori. “Het gaat niet alleen om de
technologie maar ook om de ontwerpvaardigheden voor het
creëren van goede software. Voor SAP, maar ook voor klanten
en partners.”
Tamas Szirtes
| Programmateamlid VNSG Congres
Tamas Szirtes
DAG
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...22
Powered by FlippingBook