VNSG Congres Publicatie Dag 3 - page 7

Magazine VNSG Congres/15 7
Software ontwikkelaars zien deze tendens en richten zich
naar deze vraag uit de markt. Voorbeelden van relevante
nieuwe technologieën zijn cloudoplossingen op applicatie-,
database- en infrastructuurgebied, maar ook ontwikkelingen
op het gebied van mobility, app markets en in-memory-
technieken. SAP heeft een aantal van deze ontwikkelingen
gecombineerd en sterk ingezet op simplificatie. Voorbeelden
zijn SAP Simple Finance, SAP Simple Logistics, S/4 HANA en
Fiori, maar zeker ook de ontwikkelingen met SAP Solution
Manager om SAP Competence Centers nog beter te laten
excelleren. Simplificatie vraagt organisaties opnieuw te kijken
naar standaardisatie van bedrijfsprocessen. Momenteel
zien wij veel organisaties projecten ondernemen onder de
noemer ’Get Back to SAP standard’, waarbij de wereld van
standaardisatie en vereenvoudiging samenkomen. Deze
projecten en de bijbehorende uitdagingen zijn relevanter
dan ooit, nu SAP haar S4 oplossingen en roadmap aan het
uitrollen is.
Afnemers proberen te bepalen op welke wijze deze nieuwe
technologieën kunnen worden ingepast in het bestaande
SAP landschap om zo het maximale uit het systeem te halen.
Misschien is het starten vanaf scratch om geen ontwikkel
verledenmee te nemen de beste optie. Dan blijft wel de vraag
wat te doen met alle eerdere SAP investeringen en hoe om
te gaan met de impact op de organisatie als gevolg van een
herinrichting ?Deze vraagstukken zijnniet eenvoudigmet één
antwoord af te doen omdat technologische ontwikkelingen
in volle gang zijn en elkaar in rap tempo opvolgen. Bovendien
veranderen bedrijfsmodellen van organisaties ook sneller dan
voorheenenmoet eendergelijkekeuze ‘sustainable’ zijnzodat
hier voor het komende decennium een degelijke fundering
ligt. Immers, de markt en technologische ontwikkelingen
gaan steeds sneller en niemand weet exact voor welke
mogelijkheden en vraagstellingen we komen te staan. Wat
we wel weten is dat stilstand achteruitgang betekent.
Tijdens dit congres willen we u meenemen in een aantal
zaken waar simplificatie van het ERP landschap een bijdrage
kan leveren om technologische veranderingen sneller door
te voeren, zodat u de vraag uit de markt blijvend adequaat
kunt beantwoorden. Wij zijn ervan overtuigd dat simplificatie
bedrijfswaarde oplevert en noodzakelijk is om efficiënter
te werken, maar belangrijker nog: simplificatie maakt het
mogelijk om organisaties zich sneller aan te passen aan de
omgeving en zodoende concurrerend te blijven.
KPMG Management Consulting verzorgt op donderdag
15 oktober de masterclass ‘Simple Logistics: Wat kan dit
betekenen voor uw organisatie?’.
Voor meer informatie
:
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...22
Powered by FlippingBook