VNSG Congres Publicatie Dag 3 - page 9

Magazine VNSG Congres/15 9
Suite for HANA vs Suite on HANA
De vernieuwde ERP suite is begin dit jaar aangekondigd als
S/4HANA ofwel Suite for HANA. “S” voor simpel, “4” voor
de vierde generatie suite en HANA voor het in-memory
platform. Intussen zijn de Finance modules herschreven
naar SAP Simple Finance en momenteel wordt hard gewerkt
aan de logistieke modules. SAP Simple Logistics wordt naar
verwachting later dit jaar opgeleverd. Het grote verschil met
Suite on HANA is dat hierbij enkel de bestaande database
wordt vervangen door de SAP HANA database. Suite on HANA
is een een tussenvorm, S/4HANA is het einddoel.
Welk voordeel biedt S/4HANA in de praktijk? Denk maar
eens aan een complexe MRP run. Voorheen moest je goed
nadenken over alle parameters die je aan de run wilde
meegeven. Eenmaal bedacht draaide deMRP run enkele uren,
waarna je verder kon met je werk. In-memory technologie
maakt het mogelijk om parameters ‘on the fly’ te bepalen
en aan te passen. Zo kun je de meest optimale planning
opstellen. Met de predictive functie kan het systeem zelfs
toekomstvoorspellingen en verbetervoorstellen aangeven.
S/4HANA de Next Generation
ERP Suite
S/4HANA is dus de nieuwe ERP suite van SAP, de opvolger
van SAP ECC, waarin de bekende transactionele wereld is
gecombineerd met de analytische wereld. Dat wil zeggen
dat je op één scherm een overzicht hebt van alle financiële
boekingen én een 360º overview op je leverancier of klant.
Informatie die je helpt in het nemen van beslissingen.
S/4HANA wordt geleverd in drie verschijningsvormen:
publieke cloud, private cloud en on premise. In de publieke
cloud neem je de ERP suite als cloud dienst af. De private
cloud is een hosted omgeving met daarin je eigen S/4HANA
installatie.Bijdeonpremisesuiteblijvenhostingenonderhoud
eigen verantwoordelijkheid. De verschijningsvorm bepaalt
de mogelijkheid tot het aanbrengen van modificaties of
uitbreidingen. Deze bepaalt dus ook of je het bestaande
maatwerk mee kunt nemen naar je nieuwe S/4HANA
omgeving. Maar stel, je wil naar de publieke cloud omgeving
migreren en deze toch uitbreiden met eigen functionaliteit.
Daar is het het SAP HANA Cloud Platform voor bedoeld.
Meer weten? Kom dan naar de workshop op het VNSG
Congres in de Simplification Track op donderdag 15 oktober.
Voor meer informatie:
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...22
Powered by FlippingBook