VNSG Magazine Maart 2016 - page 10

Magazine mrt/16
10
Leden begeleiden naar een nieuwe comfortzone
Inmiddels is het programma volgens Rabe volwassen met een
transparant communicatieproceswaarop zowel SAP als deVNSG-leden
best trots mogen zijn. ”Als bestuur willen we de drempels voor onze
leden weghalen. Maar we kunnen niet alles zelf doen. De leden zullen
uit hun comfortzone moeten komen en indien mogelijk dit onderdeel
maken van hun werk. Het noteren van op- en aanmerkingen en deze
voorleggen aan de overige leden in de focusgroepen, daar kunnen we
bij helpen”.
Krijg een kick van veel medestemmers
Marcel Rabe verwacht dat uiteindelijk ook consultants baat hebben
bij de ’incentives’, voortkomend uit het aanbrengen van suggesties
voor productverbetering. Je kunt namelijk zien hoeveel gebruikers er
op jouw initiatief hebben gestemd. ”Dat geeft een kick”, aldus Rabe.
”Consultants kunnen ermee scoren ten opzichte van hun concurrenten
in de markt terwijl ze ook hun kennis en hun netwerk vergroten”.
De VNSG is onmiskenbaar een representatieve spreekbuis voor
SAP-gebruikers in ons land. Door de diverse overnames van andere
marktpartijen zal de aanwas van leden en dus ook de invloed op het
SAP productbeleid kunnen toenemen. Rabe ziet vooral het belang van
snelle aansluiting met de gebruikers van de recente aankopen die SAP
heeft gedaan, zoals SucessFactors of Ariba.
”Juist omdat SAP ons nu zoveel mogelijkheden biedt voor interactie,
is het zonde wanneer we daarvan niet allemaal de vruchten plukken”,
aldus Marcel Rabe. Als voorbeeld noemt hij het VNSG-lid Koninklijke
Gazelle, die het voor elkaar kreeg om het SAP-ontwikkelteam uit
Duitsland gedurende een tweedaagse sessie input te leveren voor
het verbeteren van de Sales & Distributie module met gebruik van
SAP Fiori.
Meld je aan op de Customer Influence website en blijf op de hoogte!
Staat jouw suggestie al in de roadmap vermeld?
Laat je stem horen
Marcel Rabe roept VNSG-leden op zich aan te melden op
de Customer Influence website:
.
Bij de eerste keer inloggen worden je interessegebieden
gevraagd en blijf je op de hoogte van toekomstige
initiatieven.
t
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...32
Powered by FlippingBook