VNSG Magazine Maart 2016 - page 3

3
Magazine mrt/16
VOOR
woord
Seger Theuns
is algemeen directeur van myBrand en daarnaast sinds november 2015 bestuurslid van de VNSG met
als aandachtsgebieden adviesleden en het VNSG Congres.
Binnen de SAP-wereld is samenwerking een dominante
voorwaarde voor succes. De ontwikkelingen in het
ecosysteem gaan razendsnel, wat voor gebruikers én
dienstverleners de noodzaak creëert om continu te
werken aan kennisontwikkeling. Het interpreteren
van innovaties vanuit SAP (HANA, S/4HANA, Cloud
enzovoorts) en deze beoordelen op relevantie is
hierbij essentieel. De behoeften op het gebied van
bedrijfsvoering zijn leidend voor
het wel of niet toepassen van deze
innovaties en de timing hiervan. Dit
is een complexe uitdaging: slechts
weinig partijen zijn in staat om deze
100% zelfstandig het hoofd te bieden.
Het
voorgaande
benadrukt
de
waardepropositie van de VNSG: de
VNSG brengt licentie- en adviesleden
samen, in een diversiteit aan evene-
menten en samenstellingen, om
met elkaar kennis en ervaring uit
te wisselen. Opgedane inzichten
worden
gezamenlijk
vertaald
in
aandachtspunten die relevant zijn
voor de dialoog met SAP, zowel in
Nederland als richting Walldorf. Met
gebruikersverenigingen
wereldwijd
worden inzichten gedeeld met een
optimale
belangenvertegenwoordi-
ging als doel. Kortom, de VNSG
verbindt en versterkt!
In iedere sociale context is ‘vertrouwen’ een randvoor-
waarde, dus ook in de samenwerking tussen VNSG licentie-
en adviesleden. In onderzoekenmet betrekking tot zakelijke
samenwerking krijgt de vertrouwensfactor steeds meer
gewicht. In 2015 heeft bijvoorbeeld het Giarte Outsourcing
Performance onderzoek dit aspect meegenomen naast de
kwaliteit van de geleverde dienstverlening sec. Vertrouwen
werd gemeten aan de hand van een zestal indicatoren:
betrouwbaarheid, communicatie, competentie, bereidheid,
openheid en empathie. Een gezond niveau van vertrouwen
is benoemd als voorwaarde voor acceleratie in een
samenwerking tussen partijen.
Waarom dit statement over vertrouwen? Ik ben dagelijks
bij klanten en deel het inzicht van
Giarte: wanneer onderling vertrouwen
niet op orde is, komen we met elkaar
niet tot waardecreatie. Wanneer
het omgekeerde het geval is, zien
we een positief effect! Ik wil mijn
waarnemingen in het veld vertalen
naar een concrete bijdrage aan het
scheppen van onderling vertrouwen
tussen partijen (licentie- en advies-
leden), daarmee het accent op
waardecreatie versterken en zo een
actieve bijdrage leveren aan het credo
van de VNSG. Met deze ambitie heb ik
me beschikbaar gesteld als bestuurslid.
Vanuit deze voor mij nieuwe rol, nodig
ook ik iedereen van harte uit om actief
te participeren in de vereniging om
zodoende met elkaar een nog vitaler
ecosysteem te vormen. Een mooi
evenement hierbij is het VNSG congres
2016 dat plaatsvindt op 4 en 5 oktober (noteer a.u.b. deze
data in uw agenda). Dit belooft zeer interessant te worden
vanuit een inhoudelijk perspectief en biedt de grootste
update ten aanzien van relevante ontwikkelingen in het SAP-
domein. Een inhoudelijk overzicht van het programma volgt
in mei. De sponsoren hebben inmiddels hun commitment
getoond. Vanzelfsprekend hebben we ook u nodig om dit
tot een waardevol evenement te maken!
Verbindt.
Versterkt
.
Seger Theuns
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...32
Powered by FlippingBook